Boodschap van Brecht

Nieuwsbrief Macrotrends

 

Het Moedige Midden

      

200_brecht_arnaert_foto2.jpg

 
In 1848 schreef Mordechai Mozes Marx samen met Friedrich Engels “Het Communistisch Manifesto”. Dat voorzag in tien punten, waarvan er op vandaag acht van uitgevoerd zijn. Wie dus beweert in een kapitalistische samenleving te leven, die weet niet wat hij zegt. We leven in een corporatistische samenleving, wat een mengelmoes van communisme en fascisme is.

Het communistische aspecct aan onze samenleving is het feit dat de fiscus meer dan 50 % van ons inkomen afroomt, en dit ter financiering van allerlei centraal geplande voorzieningen. En zelfs dat lukt niet. België, bijvoorbeeld, heeft één van de hoogste belastingen ter wereld, en tegelijk ook de laagste pensioenen. Waar gaat het legaal afgeperste geld dan wel heen? Voor een groot stuk naar de afbetaling van rente op de staatsschuld, en voor een ander groot stuk naar subsidies en de administratie daarvan.

Dat brengt mij bij het fascistische aspect van onze samenleving: het feit dat het een kleine nomenklatura is die bepaalt wie welke economische activiteit mag uitoefenen. Per wet worden de normatieve verplichtingen zo geformuleerd dat er in de feiten maar een paar bedrijven zijn die in elke sector aan de normen kunnen voldoen, wat technisch neerkomt op het verkrijgen van een monopolie. Die monopolies worden dan nog eens besprenkeld met het fiscale offerbloed van de middenklasse, en klaar is kees: wat je hebt is een duivels corporatisme.

Het gekke is: zowel Mordechai Mozes Marx (onder zijn artiestennaam beter bekend als “Karl”) als Adolf Hildesheim (onder zijn artiestennaam beter bekend als “Hitler”) zijn door dezelfde partij gefinancierd. Zoveel mag blijken uit het opzoekingswerk van Dr. Anthony Sutton, die er een trilogie over schreef. De eerste vijfjarenplannen van de communisten zijn met technologie uit de VS gerealiseerd. De verkiezingscampagne van Hitler is door Wall Street gefinancierd. En de corporatistische integratie, de zogenaamde “New Deal”, die werd geleverd door Franklin Delano ( = drugs) Roosevelt, eveneens lid van dezelfde maffia.

Misschien ziet u de logica niet achter het financieren van beide kanten van het politieke spectrum. Maar dat komt wellicht omdat u nog niet doorheeft wie voor centrale bankiers de vijand is. Het antwoord is nochthans zéér eenvoudig: het Christendom. Het was Thomas van Aquino (1225 – 1274) die de kat de bel aanbond wanneer het over intrest ging. Volgens zijn overtuigingen leidde het heffen van intrest sowieso altijd tot een machtsconcentratie, waarna zonder uitzondering schuldslavernij volgde. Het heffen van intrest onder Christenen werd dan ook ronduit verboden.

Persoonlijk deel ik de mening van Aquino niet, maar dat is een andere discussie. Belangrijker is te begrijpen dat de institutie van de Rooms-Katholieke Kerk om die reden al zeker sinds de zestiende eeuw geïnfiltreerd werd vanuit Venetië, waar de bancaire macht toen zat. Het invoeren van aflaten, bijvoorbeeld, komt uit hun cenakels. De legitieme reactie daarop, van Luther, die financier je dan ook, en voor je het weet heb je een héérlijk profijtige oorlog (1618 – 1648).

Dit gezegd zijnde: het is vandaag niet anders. De dualiteit die men vandaag probeert te creëeren is die tussen het Westen en de Islam, en dat terwijl beide begrippen zo vals zijn als wat. Het “Westen” is een Amerikaanse uitvinding, en de fascistische Islam waarmee wij in Europa (niet: “het Westen”) worden geconfronteerd is 100 % gefinancierd via de petrodollar. Gaan we dus werkelijk zo dom zijn om nog maar eens het spelletje van centrale bankiers mee te spelen?

Wie een boom wil ontwortelen, die moet inderdaad aan twéé kanten van de stam duwen. Ik doe daaraan niet mee: ik geloof in zijn wortels. 

 
Beste Groeten,
 
Brecht Arnaert
MACRO Trends 
 
PS. Reageer via Facebook op dit bericht. Delen mag ook als je denkt dat sommige mensen een wake-up call nodig hebben!

 

Share this page