MACRO Trends 3.0 (tipje van de sluier)

Nieuwsbrief Macrotrends

 

MACRO Trends 3.0
(tipje van de sluier)

     

200_brecht_arnaert_foto2.jpg

 
In deze editie ga ik dieper in op hoe ik MACRO Trends 3.0 concreet wil gaan invullen. Hieronder al een voorproefje inzake het community-aspect: op dit moment ben ik met de vrijwilligers die zich aangemeld hebben (en die FB hebben) vijf groepen aan het oprichten, één voor elke laag van abstractie waarop we de actualiteit kunnen analyseren. Sommige mensen, namelijk, zijn helemaal niet geinteresseerd in metafysica, en willen gewoon investeringstips met elkaar uitwisselen. Geen probleem, dat is niveau 1.
 

600_mt57.jpg

 

Anderen, echter, zijn gefascineerd door de vele manipulaties in de media, en naar ik hoop, zal dat na de studiedag van 20 oktober 2018 nog meer het geval zijn. Geen probleem: dat is niveau 3. Op elk van die niveau’s zal één iemand de moderator van de groep zijn, en één iemand de co-moderator. Hun functie is NIET om inhoudelijke standpunten in te nemen maar om ervoor te zorgen dat niemand in zijn ego schiet tijdens het converseren. Inhoud eerst. Mochten er nog mensen vrijwilliger zijn: support@macrotrends.be.

In de eerste editie van juni maakte ik een begin met de uitleg over hoe we bij Capital & Trends (de uitgeverij achter MACRO Trends) dit blad zouden willen zien evolueren. Een belangrijk aspect daarin was een grotere nadruk op community-vorming, maar dat is slechts één van de drie aspecten. Een tweede aspect is soevereiniteit: niemand nodig hebben. Zélfs MT niet? Voila. Daarmee is meteen de paradox blootgelegd die ons zal helpen om dit blad te situeren: als een doortocht van soeverein wordende individuen, die daarna hun eigen weg gaan.

We zouden het “De Paradox van de Dokter” kunnen noemen: ons ultieme doel moet zijn dat u ons niet meer nodig heeft. Op het eerste zicht is dat niet echt verstandig, want welke business wil nu in zijn eigen voet schieten? Maar eerste indrukken kunnen bedriegen. Onder de filosofische motorkap is de Wet van Say aan het werk, en die stelt dat elk aanbod zijn eigen vraag creëert. Dat is krak het omgekeerde van wat we sinds de moderniteit zijn gaan geloven, en daarom ben ik er 100% zeker van dat ik op het juiste spoor zit - voor zover volle zekerheden bestaan natuurlijk.

600_mt65.jpg

Sta me toe dit uit te leggen. Keynes was de man die de onzin verkocht dat, indien de vraag uitvalt, de overheid dan geld moet injecteren om die terug aan te zwengelen, waardoor het aanbod zou volgen. En op de korte termijn werkt dat inderdaad: als mensen meer geld hebben, dan gaan ze meer producten willen. De producenten varen er wel bij, en dat is dat. Maar waar niemand schijnt aan te denken is de lange termijn: wat doet dit met een markt? Zorgt dit ervoor dat mensen met goeie ideëen die nog DURVEN uit te voeren? Of krijg je van die saaie boekhouders van “ondernemers”, die kijken van waar de wind waait?

Het antwoord is het laatste natuurlijk: in een vrije samenleving – dus niet in deze slavenplantage – is een producent eigenlijk niet meer dan een consument die het anders ziet, van pure inspiratie of frustratie de dingen anders begint te doen, en nog voor ie het weet, klandizie heeft gevonden. Hij of zij lostte namelijk een probleem op – in de EERSTE plaats voor zichzelf – en komt dan tot de stomme verbazing dat er blijkbaar ook vraag naar is bij anderen. Dat heb ik meegemaakt met mijn filosofische essays bijvoorbeeld: in het begin schreef ik voor niemand anders dan mezelf. Tot je merkt dat er vraag naar is.

Welnu, met MACRO Trends wil ik de wet van Say – die ronduit magisch is – helemaal centraal stellen. Ik moet helemaal niet luisteren naar wat de markt wil, want de markt, op zich, is dom. Daarmee heb ik natuurlijk niet gezegd dat de individuen die die markt bevolken dom zijn, maar enkel dat de markt, qua markt, altijd volgt. Het verschil tussen een consument en een producent is “niet-volgen”. Ya esta. Meer verschil is er niet. We moeten dus als uitgeverij absoluut niet bang zijn om ons eigen ding te doen: sommigen zullen weggaan, maar anderen, die de filosofie méér volgen en dus trouwere abonnees zijn, zullen aan boord komen. En het zijn die mensen die we willen.

600_mt58.jpg

Hoe positioneren we MACRO Trends 3.0 dan? Wel, als een doorgeefluik tussen twee werelden: die van de kleine belegger in publieke aandelen naar de grote investeerder in private projecten. Je begint aan de basis, door je goed te informeren over een aantal kleppers en met de opbrengsten begin je dan in private equity te investeren. Met dat laatste kan MT je niet helpen, want dat is onze kerntaak niet, en dus zal het nodig zijn om u naar het einde van uw fase bij MT toe te leiden tot de juiste netwerken, of er misschien zélf één op te zetten. Dat netwerk vindt dan nieuwe opportuniteiten, die misschien ooit publiek gaan, en als tip in MT kunnen komen.

Wat ik met andere woorden wil is een eigen ecologisch systeem, met een input en een output, die op zijn manier weer input levert. En dat kan niet zonder u, de abonnee. Mijn ervaringen met het zien van ons ledenbestand als een bestand van potentiële partners, eerder dan als “klantenbestand” zijn uitermate positief. Ik denk aan abonnee Guido, die mij constant info doorstuurt over geopolitiek, abonnee Philippe, die al menig goeie tip heeft aangebracht, abonnee Walter, die alles in de gaten houdt inzake onze ster-aandelen, abonnee Pascale, die alles opvolgt en Trump in de gaten houdt, en tal van anderen. Dat is wat we moeten leveragen: de kennis die in ons netwerk zit.

Wat wordt mijn rol dan? Simpel, die van spelverdeler. Het is een grote misvatting, namelijk, dat netwerken horizontaal en egalitair zouden zijn. Ze zijn niet vertikaal en hiërarchisch, dat is waar. Maar als je 100 punten in een netwerk hebt, en als je je dat voorstelt als een plat dambord, dan zullen sommigen zoveel met elkaar interageren, dat er toch een relief in ontstaat. De verantwoordelijkheid van de spelverdeler is om de meest nuttige info die in de hogere regionen wordt aangemaakt, bevattelijk te maken, en te verspreiden over de lagere regionen van activiteit. Zo profiteert iedereen optimaal.

Ik weet dat het allemaal vrij abstract klinkt, maar in mijn hoofd is het glashelder. Bijvoorbeeld: nu houden we twee studiedagen per jaar, en dan vooral omdat ik er niet meer tijd voor heb. Aan elke editie van MACRO Trends werk ik om en bij de 50 uur, en in een week zijn er maar 40 (werk)uren. Dat wil zeggen dat ik, na het publiceren van een nummer, eigenlijk maar een dag of vier meer heb om allerlei “neven”-activiteiten te gaan doen, zoals het organiseren van netwerk-aangelegenheden. Ik wil al langer webinars doen, maar dat komt er maar niet van. In MT 3.0 kan ik rekenen op veel betere informatie uit het netwerk. En dus kort de studietijd gevoelig in.

600_mt59.jpg

Het grootste werk, namelijk, is alles opzoeken en bestuderen. Maar wie al enige tijd bekend is met de filosofie en aanpak van MACRO Trends, die kan dat eigenlijk ook. Nu al zijn er een aantal mensen die perfect weten waarop ze moeten letten in het nieuws en mij telkens weer zeer goeie info opsturen. Wel, dat gaan we formaliseren: op dit moment ben ik bezig met het testen van collaboratieve nieuwsgroepen op FB, waarin we de gehele actualiteit interactief kunnen doorlichten. Geen nood: als u daarvoor geen tijd heeft, dan moet dat niet. Het punt is net dat die groepen het voorbereidende werk doen, en ik er een samenvatting van maak. Het netwerk produceert, de hoofdredacteur distribueert.

Dat is volgens mij hoe uitgeven in de 21ste eeuw moet werken. Niet langer informatie van punt A naar punt B brengen via een “medium” want in een tijd van Iphones en Internet bestaat dat onderscheid niet meer. Het herkennen van de desinfo die door het systeem wordt verspreid – False Flags en Fake News – daar gaat het om. MACRO Trends wordt dus een blad met een neurologisch netwerk erachter, een soort groot brein, samengesteld uit al jullie individuele breinen, die, in spontane interactie, méér kunnen ontdekken dan één miezerige redacteur die alles zelf moet lezen. Moet ik écht alle investeringstips zelf gaan zoeken? Neen. Eens jullie de basisfilosofie snappen, auto-selecteert zich de juiste info.

Zo’n aanpak vergt natuurlijk een ander zakenmodel. Een netwerk-model, quoi. Wat je bijbrengt aan het netwerk wordt gewaardeerd, en ben je gewoon passief, wel, dan betaal je wat daarbij hoort. Héél erg flexibel kunnen we dat voorlopig niet maken, omdat dat een vrij grote IT-inspanning vergt – het programmeren van een soort private Facebook met punten eigenlijk. Maar een aantal dingen kunnen we wel al doen. Zo lijkt het mij maar logisch dat iemand die nuttige info aanbrengt bij MACRO Trends ten eerste al met korting of zelfs helemaal gratis naar de studiedagen komt. En ook wie nieuwe leden aanbrengt, die zou daar eigenlijk beloond voor mogen worden.

600_mt60.jpg

Dat gaat echter allemaal niet op één-twee-drie. Ik ben in de voorbije weken bezig geweest met het uitschrijven van een commerciële tekst voor de website, en je merkt al meteen hoe moeilijk het is om zoiets onder woorden te brengen. Je wil wel degelijk groeien als blad, maar je wil langs de andere kant ook niet plat-commercieel gaan. Als er één ding is dat ik hartsgrondig haat, namelijk – en ik haat eigenlijk niks – dan is het van die “Amerikaansche Marketing”: koop dit aandeel, en word rijk. Tja. Zo werkt het natuurlijk niet. Om een goeie optie te kunnen herkennen, moet je namelijk al eerst rijk zijn vanbinnen.

Het is dat soort mensen dat ik wil aantrekken. Profiel: 45 tot 65, met tussen de 50 000 en 100 000 EUR liquide middelen te beheren, en met lede ogen aanziend hoe de hele boel naar de knoppen gaat. Die drie dingen. Behoort u niet tot die categorie: geen nood. De inhoud die ik met MACRO Trends biedt is “schaalbaar”. Zelfs al heeft u maar 5 000 à 10 000 te beheren, dan nog zijn onze tips nuttig en hun geld waard. Maar het is belangrijk te zeggen wat je wil, anders kan de Wet van Say niet eens beginnen te werken. En trekken we zo’n mensen aan, dan trekken we ook bakken ervaring aan, die we dan weer kunnen delen. Ziet u?

Wat staat er nu concreet te gebeuren? Het oorspronkelijke plan was om per 1 september te beginnen met een campagne die gebouwd zou worden rond een totaal vernieuwde website, maar zoals alle plannen van enige betekenis zit er vertraging op omdat het hier toch echt wel gaat om een serieuze shift: weg van een statisch blad met minimaal twee-richtingsverkeer, richting een dynamisch netwerk … met een blad. Dat doe je niet op een ik en een hei. Dat vergt potverdikke veel denk- en schrijfwerk. We zullen dus in stappen moeten werken, en de eerste stap lijkt mij het organiseren van een online community. Nogmaals: enkel voor wie tijd heeft. Wie niet, die leest het blad.

En dan begint al meteen de eerste discussie: doen we dat via Facebook die eigenlijk een systeem-mastodont is waar je heel veel info aan prijs geeft? Of doe je dat via een klein en krakkemikkig sociaal netwerkje waar je lekker van je privacy kunt genieten onder een totaal gebrek aan functionaliteit? Ik heb een aantal alternatieven bestudeerd, en finaal toch besloten dat het toch Facebook wordt. Tot spijt van wie er niet mee akkoord is. Mijn redenering is vrij eenvoudig: wie in de illusie verkeert dat hij zijn privacy kan beschermen, snapt niet hoe doortrapt het hele systeem nu al is. De MacIntosch was vroeger een MacIntosh, en nu is het een Apple, waarin gebeten is. Symboliek. De verboden vrucht. Het systeem zit overal. Dus maak u geen illusies.

600_mt61.jpg

Tweede punt: wie gaat dat beheren. Ikzelf zeker niet, want dan heb ik geen leven meer. En dan respecteer ik mijn functie als distributeur niet. Mijn rol is om die FB-groepen te skimmen op zoek naar draden waarin wel degelijk nieuwe en interessante informatie is opgeduikeld, en die dan in een formaat te gieten dat leesbaar is voor iedereen: mooi op een rij gezet, met prentjes in de zijbalk. False Flags bijvoorbeeld: kan ik onmogelijk allemaal zelf gaan opvolgen. Jullie, die met honderden zijn, kunnen dat in een collaboratieve inspanning wel degelijk. En zelfs zéér snel.

Om die reden verzocht ik een maand terug dat u zich zou aanmelden mocht u geïnteresseerd zijn om één van die groepen te modereren. We gaan de discussie structureren, namelijk, en wel volgens de vijf verschillende niveaus waarop je de realiteit kunt abstraheren. Trump gaat de Queen bezoeken. Is een politieke gebeurtenis, op niveau 2. Maar op de officiële foto die wordt genomen in het paleis, zie je tal van occulte symboliek terugkomen. Dat is een analyse op niveau 5. Er zijn mensen die dat onzin zullen vinden. Ze willen vooral weten hoe de dollar tegenover de pond zal bewegen ten gevolge van dat bezoek. Dat is dan weer niveau 1: financiën en economie.

Zie je? Op die manier “onder-scheiden” we het nieuws, fileren we het op verschillende niveau’s. U hoeft nooit bezig te zijn met een niveau dat u niet interesseert. Komt er iets tevoorschijn op niveau 4 dat van belang is, dan leest u dat wel in de volgende MT. Maar doordat die groepen bestaan, heeft u tenminste de kans om uw zegje te doen op het niveau naar keuze. En op elk niveau zal er een moderator waken over de kwaliteit van het debat. Dat wil dus zeggen: vijf moderatoren, en liefst nog co-moderatoren. Dat wordt een aardig clubje! Op heden hebben we er welgeteld drie. Wie dus wil helpen, late het weten.

Dit is het voor nu. Volgende keer komt dan het 2e en laatste deel van de uitleg. Mocht u nog vragen, opmerkingen of suggesties hebben, aarzel dan zeker niet om te mailen naar support@macrotrends.be.

Is uw interesse nu al gewekt? Sluit u dan aan bij MACRO Trends
  

600_button_abonneer_hier_pd.jpg
   

Met vriendelijke groet,

Brecht Arnaert
MACRO Trends  


 

De Macht van de
Onzichtbare Bankiers

 
200_de_macht_van_de_onzichtbare_bankiers_cover.jpgPS. Graag wil ik uw aandacht vestigen op het boek genaamd "De Macht van de Onzichtbare Bankiers". Daar zijn heel veel positieve reacties op binnengekomen. Mocht u dit boek graag willen lezen, bestel het dan vandaag nog. Meer informatie over dit boek treft u hier aan. 

Dit boek is het ideale geschenk voor uzelf of iemand anders. Het brengt een perspectief waarmee u de actualiteit in 2018 veel beter zult begrijpen. Eén van onze andere abonnees, commercieel bankier van beroep, gaf ons de volgende getuigenis over MACRO Trends en het boek mee:

 


"Volgens de Mifid-II-richtlijnen zijn er twee belangrijke pijlers: (1) Het is belangrijk de klant en zijn wensen echt te kennen, en (2) De klant moet op een transparante en evenwichtige manier alle inlichtingen krijgen die hij nodig heeft om beleggingsbeslissingen te nemen.


Wel, als men zo eerlijk wil zijn tegenover de klant, waarom voegt men daaraan dan geen derde punt toe: (3) banken verplichten bord aan ingang te plaatsen met opschrift: "Uw geld deponeren bij de bank biedt u geen garantie het ooit terug te zien."


Gelukkig leerde ik Uw blad Macrotrends kennen waarbij ik onschatbare kennis opdeed en dit de laatste jaren mondjesmaat ook probeer over te dragen naar mijn trouwe klanten. Daarbij raad ik hen nu ook aan om het boek 'Macht van onzichtbare bankiers' eens te lezen, als samenvatting van alles.


Dank !


Beste groeten

Bezorgde bankagent"
 


 

U ziet het - wie abonnee wordt bij MACRO Trends vindt méér dan gewoon beleggingstips. Die vindt een hele visie op beleggen, en op de wereld zelf. Wij verkopen geen blaasjes, maar een perspectief. En wilt u weten wat dat perspectief is, dan is het boek van de heer B. Izar de beste manier om dat te leren kennen.

Bestel hieronder dit boek. Het is nu voor slechts €9,99 als e-boek los verkrijgbaar. Of bestel het fysieke boek voor €23,95 (inclusief verzendkosten). 

 
100_mt_boek.jpg

 
  Download hier het e-boek voor slechts €9,99.

 

Of bestel hier het fysieke boek voor €23,95.

 


Kiest u voor het e-boek, dan heeft u het boek binnen enkele minuten tot uw beschikking. Bestelt u het fysieke boek, houd dan rekening met +/- 1 week levertijd.