Buitenkansje in de koper-industrie

Nieuwsbrief Macrotrends

  

Buitenkansje in de
koper-industrie!
 

 

Onlangs hebben wij onderstaande mail naar onze betalende abonnees gestuurd. Deze was 100% identiek, met uitzondering van de naam van het mijnbouwbedrijf. De abonnees kregen deze mail te zien, maar mét de naam. Dergelijke aanbevelingen en analyses mag u van ons verwachten eens u wél abonnee bent geworden. Ik verwacht dat dit aandeel op 3 jaar kan verdrievoudigen:

Een rendement van 100% per jaar!

 

 
Beste abonnee, bekijk onderstaande grafiek eens:

 

600_mt77.jpg

 

Dit is de koers van                   Corp. met ticker           , op 3 jaar, weekbaren. Een prachtig koersverloop, tot begin juli. Dan ging er op enkele weken tijd maar liefst 44% van de prijs af.
 

Wat is er gebeurd?

           (website: www.                         .com) is een low-cost koper-project in Arizona. Het is een start-up, mét een afgewerkte Feasibility Study, die enkel nog aan het wachten was op één laatste permit. En u kan het al raden: daar zijn problemen mee.

Het probleem, voor alle duidelijkheid, is niet dat de overheid de permit niet zou willen toekennen. Die heeft men formeel bekomen van de EPA, het Amerikaanse "Environment Protection Agency". Het probleem is dat er nog een beroepsperiode liep van 30 dagen en dat op uitgerekend de laatste dag inderdaad beroep is aangetekend.

Met wat ik ervan begrijp is dit een legaal spelletje, dat gevoerd wordt vanuit de zogenaamde               . Het bedrijf had een deal met hen gesloten, en het ziet ernaar uit dat er niets in hun beroep zit dat het project kan doen stoppen of significant vertragen. Mij lijkt het dus een streek te zijn om de onderhandelingsprijs te verhogen.

Ik dus via via gemaild naar het management:

What is the current situation?
Who are the stakeholders?
What is the probability that your project:
   A) will never get that permit?
   B) will get it, but slow? 
   C)Will get it, but fast? 
What is your definition of fast? 

 
Het antwoord dat ik ontving was het volgende:

De EPA heeft 2,5 jaar lang gewerkt aan deze permit, incluis zeer breed overleg met de lokale belangengroepen, precies met het doel om beroepsprocedures te vermijden. De beroepsprocedure stelt duidelijk dat:

- de aanvrager een feit of een conclusie moet vinden die duidelijk fout is, of een thema dat, gezien het vigerende beleid door de EPA over het hoofd werd gezien.

- de aanvrager moet ook kunnen aangeven waar in het proces hij dat onderwerp al had aangebracht, of aantonen waarom het nog niet eerder werd aangebracht

- de aanvrager moet ook kunnen aantonen waarom de reactie van de EPA duidelijk fout was, gezien het beleid, of waarom het thema herzien zou moeten worden.

Gegeven het feit dat er géén nieuwe issues op tafel gelegd werden, is het management van             ervan overtuigd dat deze actiegroep geen been heeft op op te staan. Maar ... management is altijd management. Zij zullen altijd het positiefste beeld laten zien. Je moet naar de grootste aandeelhouders, die het meeste te verliezen hebben. Die zijn een stuk kritischer, maar ook daar klinkt men heel zelf-verzekerd. Via via vernam ik dit:

"The EPA has spent 2.5 years on the permit. They will defend their work and not let an anti mining group stop what will be the greenest copper mine on the planet. A similar ISR type of mine called Glorence Copper, which is owned by Taseko had an appeal last year.  Florence Copper is directly under the town of Florence, has a much more difficult acquirer, their acquirer suppose water to parts of Phoenix, and they had very rich and motivated opposition. Despite all this, their appeal was thrown out and the EPA decided not to continue with a review of the permit appeal."

Zodoende acht ik het weinig waarschijnlijk dat dit permit-probleem het project helemaal zou kelderen. 

Wat zijn de verdere risico's die we moeten nemen, als we beslissen hier geld in te steken? Wel, het belangrijkste lijkt mij te zijn dat we niet in een slepende juridische procedure belanden. Maar ook daar lijken de risico's beperkt. Er zijn twee grote scenario's:

1) het management van            kan via een private deal de aantekenaars van het beroep toch tot rede brengen, zodat ze hun beroep intrekken.

2) optie 1 lukt niet. Dan hebben de aantekenaars 30 dagen de tijd om hun argumenten voor te leggen, en de EPA 30 dagen om te antwoorden.

Dus: binnen hopelijk ongeveer 60 dagen (2 maanden, tegen oktober) weten we of het beroep is verworpen of niet. Zoals hierboven aangegeven, heeft de actiegroep géén nieuw issue op tafel gelegd, en zijn zwaardere issues in vergelijkbare projecten die een stuk minder groen zijn door de EPA in het verleden al van tafel geveegd. Mij lijkt de risk-return op deze trade dus aanvaardbaar.
 

Nog een paar punten

Ik ging dieper graven in dit project (no pun intended) en ik denk dat het ook op de langere termijn zeker de moeite waard is om in portefeuille te houden. Het grote voordeel is dat de bouw van de mijn spot-goedkoop is. Daar waar ons steraandeel            een CAPEX heeft van 1 miljard (zakkende, dat wel) heeft dit project ... 50 miljoen dollar nodig. 

Ik heb dat even uitgezocht, en ik kon het eigenlijk niet geloven. Dit is de LAAGSTE capex die ooit nodig is geweest voor de bouw van een kopermijn. Dat komt voor een groot stuk omdat de verwerkingsfabriek (ter waarde van 60 miljoen USD) al gebouwd en betaald is, maar vooral omdat de mijn-methode de goedkoopste ooit is.

De miserie met koper is namelijk dat je het erts waarin het zit normaal gezien uit de grond moet halen en het dan moet "leachen": behandelen met zwavelzuur, in grote bassins, tot de steen weggevreten is (om het simpel te zeggen) en enkel het koper nog overschiet. Dat kost bakken geld en is milieu-onvriendelijk. 

                  heeft dat allemaal herbekeken. Zij zijn in staat om het IN de grond te doen. Het erts moet dus niet naar boven komen. Dat heet "in situ extraction". En door een slim waterplan wordt alle zwavelzuur ook meteen gerecycleerd. Er verdwijnt dus niets in de aardbodem, en er komt dus niets bovengronds. Behalve het koper.

Ik moet het nog een beetje beter bestuderen, maar ik denk dat dit project erin kan slagen om het goedkoopste pond koper ter wereld op de kaart te zetten. Wie de FS bestudeert, die vindt dat de ROI maar liefst 44% is. Na de legale diefstal, afschrijvingen, enz.
 

Management en stakeholders

Wat mij nog meer vertrouwen geeft zijn de namen in de board. Google je die, dan vind je dat ze allemaal te maken hebben met                 . En zoek je daarop verder, dan vind je dat dat eigenlijk allemaal ex-directeurs zijn van andere mijnen, zoals                 en               .

Zij hebben 49% van het project in handen, en een cross-check met het management leert dat zij van plan zijn om het project nog 5 tot 7 jaar in handen te houden. Het is géén toeval dat het Engels woord voor bedrijf "company" is: een bedrijf IS zijn mensen. Al de rest is bijzaak.

Commerciële productie zou normaal gezien moeten beginnen in de eerste helft van 2019. Dus eigenlijk is dat de "expectation value" die al vervat zat in de prijs. Maar door dit permit-issue krijgen we daar dus 44% korting op. Dat is alsof je zou investeren in een project dat nog niet eens spreekt over commercialisering.

Het bedrijf heeft nog 60 miljoen extra nodig, voor de capex en nog wat werkkapitaal. De CEO zegt in publieke interviews dat die PP voor het grootste stuk uit schuld zal bestaan, en maar voor een heel klein deel in equity. Dus weinig dilutie.

Dat is belangrijk, want in de FS kun je vinden dat de NPV geschat is op 1 miljard. De market cap is nu nog geen 200 miljoen. Dus laten we conservatief zijn, en de helft nemen van wat men denkt dat het waard (x5) zal zijn, dan kunnen we met dit beestje x 2,5. Op welke termijn weet ik niet, maar dit ziet er niet slecht uit.
 

Nog een paar cijfers 

1) Free cash flow per jaar zal bij oplevering van de volledige mijn om en bij de 300 miljoen zijn (berekend @ 3,25 USD per pond). 

2) Die oplevering gebeurt in drie fasen, waarbij de free cash flow eerst 50 miljoen, dan 150 miljoen en finaal dus 300 miljoen per jaar is

3) Fase 2 in operatie brengen kost 150 miljoen, maar dat haalt men dus op in fase 1, die 3 jaar x 50 miljoen duurt. 

4) Fase 3 in operatie brengen kost 230 miljoen, maar dat haalt men dus op in fase 2, die 3 jaar x 75 miljoen duurt.

Management vertelt mij dat men fase 2 eigenlijk wil overslaan, en dus in jaar 4 al aan die 300 miljoen per jaar wil zitten. Mijn ervaring: het gaat allemaal zo rap niet als men denkt dat het gaat. En we weten ook niet of koper nu finaal al in een bull-markt zit (met een correctie, ok) dan wel of we nog lager gaan. Pluspunt van deze mijn is wel dat ze zéér low cost produceert: men haalt koper boven voor 1,23 USD per pond. Prijs van koper vandaag is 2,75. Prijs van koper mag dus doormidden gezaagd worden en dan nog maakt deze mijn winst. De meeste mijnen zijn tegen dan al niet meer rendabel, wat betekent dat de supply in het gedrang komt, en de basisprijs voor koper dus wellicht niet eens zo ver kan zakken. Het laagste punt voor koper was 2,01. Dus ook daar "sitte we safe".
 

Slotconclusie

Dit lijkt mij een ideale gelegenheid om in te stappen in een beloftevol project, en wel om de volgende redenen:

1. Risico dat die permit er niet komt is vrijwel nul.

2. Risico dat die permit moet aangepast worden doordat de beroepsaantekenaars gelijk halen, bestaat, maar is zeer laag

3. Reward op korte termijn lijkt mij het herstellen van het vorige prijsniveau te zijn, met een eventuele uitschieter. Dat is bijna x 2

4. Reward op lange termijn, zeker in een bull markt, lijkt mij 5 à 10 keer de jaarlijkse free cashflow te zijn, hetgeen neerkomt op 1,5 tot 3 miljard (= x 7 tot x 15 vanaf nu)

60 dagen onzekerheid over wat komen gaat moet je erbij nemen.
 

Mijn advies:

1) Bestudeer de informatie hieronder grondig. Ik heb niets "funny" ontdekt, maar misschien zien jullie meer.

2) Kopen mag, maar met een limiet van 0,95 en zeker niet voor meer dan 3% van uw portefeuille.

3) Neem een trailing stop loss (een "reizende" stop loss) voor de lange termijn en zet die op 25% onder de huidige koers.

Met andere woorden: let your profits run, but be ready to cut your losses.

LINKS NAAR STUDIEMATERIAAL:                                                                         .

 

Is uw interesse gewekt? Sluit u dan nu aan bij MACRO Trends, dan krijgt u deze mail te zien als bijlage bij uw login-gegevens, maar mét de naam van het mijnbouwbedrijf. 
   

600_button_abonneer_hier_pd.jpg

 
Brecht Arnaert

 
Goeie jacht!

Brecht.