Waar macht samenzit, is samenzwering een feit

Nieuwsbrief Macrotrends

 

De oorsprong van de term “conspiracy theorist”

     

200_brecht_arnaert_foto2.jpg

 
In 1967 werd in het Amerikaanse Congres de "Freedom of Information Act" goedgekeurd, die stipuleerde dat burgers het recht hadden om gelijk welk document van gelijk welke overheidsinstantie op te vragen en op die manier publiek te maken. Daarvan maakte de New York Times gebruik om een document te bekomen dat in de archieven zat van de CIA, de Amerikaanse inlichtingen dienst, en ondertussen berucht is geworden als “Nota 1035-960”.

Dat document is een intern memorandum, bedoeld voor "propaganda assets" met als zelf-verklaard doel "materiaal te voorzien waarmee de claims van conspiracy theorists weerlegd kunnen worden, zodat de verspreiding van hun theorieën wordt tegengegaan". De actualiteit van die jaren, namelijk, was dat in Amerika quasi niemand de officiële conclusie van het Warren-rapport geloofde, die beweerde dat JFK door één kogel om het leven zou zijn gebracht, die op magische wijze toch drie trajecten aflegde. De zogenaamde “magic bullet”.

De bedenkers van het officiële discours zaten met andere woorden dus met een serieus probleem. Had de overheid gelogen? Had ze iets te verbergen misschien? De taak van de CIA, zodoende, was om ervoor te zorgen dat die legitieme kritiek zoveel mogelijk in de kiem werd gesmoord. Niet op frontale wijze natuurlijk, want dat zou teveel opvallen. Maar vooral door het sociaal isoleren van iedereen die een andere hypothese durft te opperen dan het officiële verhaal. Het woord dat men van dan af op dat soort critici ging plakken was “conspiracy theorist”.

Door dat woord te linken aan overduidelijk irrationeel en absurd gedrag – ik sluit bijvoorbeeld niet uit dat de hele UFO-gekte eveneens vanuit geheime diensten is opgezet, om zo, door “killing by association” het hele spectrum aan critici over één kam te kunnen scheren – heeft het woord inderdaad een zeer negatieve bijklank gekregen, zo erg zelfs, dat we gerust mogen spreken van een “weaponized word”: een woord dat, door het uiten ervan alleen al, zo’n sterke emotionele reacties oproept, dat een redelijk debat niet meer mogelijk is.

Jarenlang heb ik ervaren, bijvoorbeeld, hoe bij het opperen van het idee dat je door het werpen van een colablikje (uit aluminium) geen muur (uit steen of staal) in stof uiteen kan doen vallen er zich over de meestal heldere ogen van mijn debatpartners een vreemde waas ging trekken. Dat kun je echt, fysiek, visueel zien gebeuren. Het is alsof plots een automatische piloot wordt aangezet, en het eigen denken volledig wordt uitgeschakeld.

Keer op keer viel mij dat op, en het interesseerde mij zo erg dat ik mij de laatste drie jaar verdiept heb in de werking van onze psyche. Mijn conclusie is even eenvoudig als controversieel: wij zitten in een zorgvuldig geconstrueerde massapsychose, die, mits gerichte media-propaganda (dat zijn tegenwoordig synoniemen) kan uitgebuit worden naar believen: burgerrechten inperken, oorlogen legitimeren, belastingen verhogen, you name it. Eens de angst erin zit, namelijk, zijn mensen makke lammetjes.

Vraag is: wat doen we daaraan? Wel, mij lijkt één zaak primordiaal te zijn: niet langer bang te zijn om voor “conspiracy theorist” versleten te worden. Wetende dat deze term bedacht werd door precies diegenen die samenzweren tegen de vrije samenleving, zouden we het eigenlijk trots als een geuzennaam moeten voeren. Bij deze lanceer ik dan ook de volgende leuze: “Conspirer, c’est respirer ensemble.” Waar macht samenzit, is samenzwering een feit. En al wie het tegendeel beweert, die nemen we simpelweg niet meer ernstig.

Is uw interesse gewekt? Sluit u dan aan bij MACRO Trends
  

600_button_abonneer_hier_pd.jpg
   

Met vriendelijke groet,

Brecht Arnaert
MACRO Trends  

 

PS. Abonneer u meteen op MACRO Trends, en u krijgt bovendien het rapport genaamd 

"Buitenkansje in de 
koper-industrie" 


met een verwacht rendement van 300% op drie jaar, gratis toegestuurd bij uw abonnement. Het is een start-up low-cost koper-project, mét een afgewerkte Feasibility Study, die enkel nog aan het wachten was op één laatste permit. En u kan het al raden: daar zijn problemen mee. De koers kende een prachtig verloop, tot begin juli. Dan ging er op enkele weken tijd maar liefst 44% van de prijs af.

Het probleem, voor alle duidelijkheid, is niet dat de overheid de permit niet zou willen toekennen. Die heeft men formeel bekomen van de EPA, het Amerikaanse "Environment Protection Agency". Het probleem is dat er nog een beroepsperiode liep van 30 dagen en dat op uitgerekend de laatste dag inderdaad beroep is aangetekend door een actiegroep.

Gegeven het feit dat er géén nieuwe issues op tafel gelegd werden, is het management ervan overtuigd dat deze actiegroep geen been heeft om op te staan. En na gedegen onderzoek acht ik het weinig waarschijnlijk dat dit permit-probleem het project zou kelderen.

Binnen ongeveer 60 dagen weten we of het beroep is verworpen of niet. Er zijn in het verleden zwaardere issues in vergelijkbare projecten die een stuk minder groen zijn door de EPA "Envirement Protection Agency" al van tafel geveegd. Mij lijkt de risk-return op deze trade dus aanvaardbaar.

Ik denk dat het ook op de langere termijn zeker de moeite waard is om dit aandeel in portefeuille te houden. Het grote voordeel is dat de bouw van de mijn spot-goedkoop is. Dit is de LAAGSTE capex die ooit nodig is geweest voor de bouw van een kopermijn. Dat komt voor een groot stuk omdat de verwerkingsfabriek (ter waarde van 60 miljoen USD) al gebouwd en betaald is, maar vooral omdat de mijn-methode de goedkoopste ooit is.

De miserie met koper is namelijk dat je het erts waarin het zit normaal gezien uit de grond moet halen en het dan moet "leachen": behandelen met zwavelzuur, in grote bassins, tot de steen weggevreten is (om het simpel te zeggen) en enkel het koper nog overschiet. Dat kost bakken geld en is milieu-onvriendelijk. 

Dit mijnbouwbedrijf is in staat om het IN de grond te doen. Het erts moet dus niet naar boven komen. Dat heet "in situ extraction". En door een slim waterplan wordt alle zwavelzuur ook meteen gerecycleerd. Er verdwijnt dus niets in de aardbodem, en er komt dus niets bovengronds. Behalve het koper. Dit project kan erin slagen om het goedkoopste pond koper ter wereld op de kaart te zetten.
 

Slotconclusie:

Dit lijkt mij een ideale gelegenheid om in te stappen in een beloftevol project.

Is uw interesse gewekt? Sluit u dan nu aan bij MACRO Trends, dan krijgt u alle informatie over dit "buitenkansje in de koper-industrie" gratis bij uw login-gegevens toegestuurd. 


600_button_abonneer_hier_pd.jpg