De winst van Trump

Nieuwsbrief Macrotrends

 

De winst van Trump

     

200_brecht_arnaert_foto2.jpg

 
Volgens de tegenstanders van Donald Trump heeft hij de Midterm-verkiezingen verloren. In het Huis van Afgevaardigden verloor hij 28 zetels, en daarmee is volgens de journalistieke goegemeente de kous meteen af. Maar waarom lees ik nergens dat hij historisch gezien in het Huis op zijn minst 30 zetels had moeten verliezen, en in de Senaat 5? Ter vergelijking: Obama, in zijn eerste termijn, verloor maar liefst 63 zetels in het Huis, en 6 in de Senaat.

Trump, daarentegen, wint extra zetels in de Senaat, wat ronduit uitzonderlijk is voor de eerste midterm verkiezingen van gelijk welk zittend president. Opnieuw ter vergelijking: Clinton, onze sigarenrokende bolleboos, verloor maar liefst 8 zetels. Ongenuanceerd zeggen dat Trump de verkiezingen verloor, getuigt dus van een vooringenomenheid zonder weerga. In mijn ogen heeft hij ze gewonnen en wel om een héél andere reden dan men doorgaans zou vermoeden: bijna alle verliezers binnen de Republikeinen waren tegenstanders van Trump.

In zijn geheel eigen stijl wuifde hij die dan ook uit: “"Mia Love. But Mia Love gave me no love. And she lost. Too bad. Sorry ‘bout that Mia.” Met andere woorden: Trump wist dat, historisch gesproken, de midterms voor een zittend president niet favorabel zijn, en focuste zich daarom op het verstevigen van zijn bondgenoten binnen de partij, via een speciaal promotieprogramma dat hij “de omhelzing” noemde. Het resultaat was dat die kandidaten stand hielden, en de rest de boot in ging. De winst van Trump is met andere woorden niet zozeer extern te zoeken, maar in het verstevigen van zijn basis binnen de partij.

En dat kan van belang zijn, zeker nu we over de helft van de termijn heen zijn. Er volgt nu nog een jaar gewone politiek, maar in het laatste jaar zal iedereen zich beginnen te positioneren voor de volgende verkiezingen. Aan dat heikele proces met een verenigde partij kunnen beginnen – iets waar Democraten maar niet in schijnen te slagen – is cruciaal om een tweede termijn te verzekeren. En kan Trump in dit komende jaar nog een paar slagen thuishalen – de benoeming van nog maar eens een nieuwe opperrechter na de val van Ginsburg bvb – dan mag je er zeker van zijn dat de VS weer op een conservatieve koers wordt gezet.

Ik weet dat dit soort edito’s bij sommigen de nekharen doen recht staan. In de twintig jaar dat ik publiek schrijf heb ik zelden zo’n kwaaie mails gekregen over mijn nochtans gematigde steun aan Trump. Maar feit is dat de VS de laatste 20 jaar, vooral onder de invloed van de neocons, haast onmerkbaar was afgegleden in een soort politiek-correct circus. Trump is verfrissend, in die zin dat hij zich van dat poco-protocol helemaal niets aantrekt. Hij wil het Amerika terugzien waarin hij groot werd. En dat spreekt blijkbaar aan.

Het beste moet volgens mij nog komen. In de laatste twee jaar zijn onder leiding van procureur-generaal Sessions duizenden verzegelde aanklachten voorbereid. Sessions, 72, is vervangen door Whittaker, die als coming man nu wellicht over zal gaan tot de uitvoering daarvan. Het is alvast mijn vurige wens dat die hele cohorte aan geperverteerden die diep verstrengeld zitten in de toplagen van de Amerikaanse politieke elite, lik op stuk krijgen. “Draining the swamp”. Zou het? 

Is uw interesse gewekt? Sluit u dan aan bij MACRO Trends
  

600_button_abonneer_hier_pd.jpg
   

Met vriendelijke groet,

Brecht Arnaert
MACRO Trends  

 

PS. Abonneer u meteen op MACRO Trends, en u krijgt bovendien het rapport genaamd 

"Buitenkansje in de 
koper-industrie" 


met een verwacht rendement van 300% op drie jaar, gratis toegestuurd bij uw abonnement. Het is een start-up low-cost koper-project, mét een afgewerkte Feasibility Study, die enkel nog aan het wachten was op één laatste permit. En u kan het al raden: daar waren problemen mee. De koers kende een prachtig verloop, tot begin juli. Dan ging er op enkele weken tijd maar liefst 44% van de prijs af.

Het probleem, voor alle duidelijkheid, is niet dat de overheid de permit niet zou willen toekennen. Die heeft men formeel bekomen van de EPA, het Amerikaanse "Environment Protection Agency". Het probleem is dat er nog een beroepsperiode liep van 30 dagen en dat op uitgerekend de laatste dag inderdaad beroep is aangetekend door een actiegroep.

Gegeven het feit dat er géén nieuwe issues op tafel gelegd werden, is het management ervan overtuigd dat deze actiegroep geen been heeft om op te staan. En na gedegen onderzoek acht ik het weinig waarschijnlijk dat dit permit-probleem het project zou kelderen.

Er zijn in het verleden zwaardere issues in vergelijkbare projecten geweest die een stuk minder groen waren door de EPA "Envirement Protection Agency" al van tafel geveegd. Mij leek de risk-return op deze trade dus aanvaardbaar. 

En jawel, op 5 oktober j.l. is bekend geworden dat de beroepsprocedure van de actiegroep door de EPA is verworpen.

Ik denk dat het ook op de langere termijn zeker de moeite waard is om dit aandeel in portefeuille te houden. Het grote voordeel is dat de bouw van de mijn spot-goedkoop is. Dit is de LAAGSTE capex die ooit nodig is geweest voor de bouw van een kopermijn. Dat komt voor een groot stuk omdat de verwerkingsfabriek (ter waarde van 60 miljoen USD) al gebouwd en betaald is, maar vooral omdat de mijn-methode de goedkoopste ooit is.

De miserie met koper is namelijk dat je het erts waarin het zit normaal gezien uit de grond moet halen en het dan moet "leachen": behandelen met zwavelzuur, in grote bassins, tot de steen weggevreten is (om het simpel te zeggen) en enkel het koper nog overschiet. Dat kost bakken geld en is milieu-onvriendelijk. 

Dit mijnbouwbedrijf is in staat om het IN de grond te doen. Het erts moet dus niet naar boven komen. Dat heet "in situ extraction". En door een slim waterplan wordt alle zwavelzuur ook meteen gerecycleerd. Er verdwijnt dus niets in de aardbodem, en er komt dus niets bovengronds. Behalve het koper. Dit project kan erin slagen om het goedkoopste pond koper ter wereld op de kaart te zetten.

 

Slotconclusie:

Dit lijkt mij een ideale gelegenheid om in te stappen in een beloftevol project. De bouw van deze mijn zal ongeveer 1 jaar in beslag nemen, en het zou mij niet verwonderen mocht die nog voor de oplevering ervan doorverkocht worden aan een grotere speler.

Kortom, wie al aandelen had, die zal binnenkort tegen een mooie winst kunnen aankijken. Wie er nog geen had kan snel nog bijkopen.

Is uw interesse gewekt? Sluit u dan nu aan bij MACRO Trends, dan krijgt u alle informatie over dit "buitenkansje in de koper-industrie" gratis bij uw login-gegevens toegestuurd.  


600_button_abonneer_hier_pd.jpg