Kromspraak

Nieuwsbrief Macrotrends

 

Kromspraak

     

200_brecht_arnaert_foto2.jpg

 
In 1984, het distopische boek van Orwell, hanteert het dictatoriale regime een taalgebruik dat met opzet het exacte omgekeerde verwoordt van wat de realiteit is. Het Ministerie van Waarheid is in wezen het ministerie van propaganda, vrijheid is slavernij, en onwetendheid is kracht. We zouden het met een nederlands alternatief kromspraak kunnen noemen.

Ook vandaag zijn van dit soort kromspraak talloze voorbeelden te vinden. De Federal Reserve, bijvoorbeeld, is niet federal, en heeft geen reserves. Het is een private bank met een publieke licentie, en indien er geld tekort is, dan drukt men dat gewoon bij. De City of London, voorts, is géén City, en is helemaal niet “of London”. Het is een 100% onafhankelijke staat, gelegen in London, die én London, én de VS, én de EU als kolonies heeft.

Ga ik verder? De Europese Unie is géén unie, en is niet Europees. Het is een totalitaire superstaat, die vanuit Straatsburg onze ooit onafhankelijke landen als haar provincies heeft ingelijfd. En ze is anti-Europees, in die zin dat ze op geen enkele manier de traditionele roots van Europa respecteert. De Griekse filosofie, het Romeinse recht, en het Christendom wordt vervangen door modernistische propaganda, politiek-correct denken, en het geloof van de vrijmetselaars.

Het begon nochtans onschuldig. Na de WO II richtten zes Europese landen per verdrag de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal op. Een economisch verband, inderdaad, maar ook met een politieke tint: kregen de buurlanden zicht op elkaars staalproductie, toen nog essentieel voor oorlogsvoering, dan kregen ze in wezen ook zicht op elkaars militaire capaciteit. Het openstellen van die markten was dus inderdaad een positieve zaak.

Maar al gauw bleek dat één land in het bijzonder van die economische unie ook een politieke unie wou maken, en wel onder haar eigen leiding. Dat land was Frankrijk, en tot op vandaag is het volgens mij correct om de EU als een Frans project te zien. Of liever: een project van die elite die Frankrijk al sinds de verschrikkelijke gebeurtenissen van 1789 bestuurt: de vrijmetselarij. De EU is met andere woorden een masonisch project, en Frankrijk haar promotor.

Het enige land dat weerstand zou kunnen bieden tegen dit totalitaire project is, o ironie, Duitsland. De ironie zit hem in het feit dat terwijl Duitsland zich nog steeds schuldig voelt over een totalitaire passage in haar verleden, zij maar wat graag meewerkt aan een nieuwe totalitaire dictatuur, om toch maar de beste leerling van de klas te zijn. Ga naar Berlijn, en je voelt de verwrongen ziel van die hele natie. Goethe, waer bestu bleven?

Met Christine Lagarde aan het roer van de ECB, die géén econome is, maar een advocate, gaan we naar Europese belastingen. En met Ursula von der Leyen, de ex-minister van Defensie van Duitsland, gaan we naar een Europees leger. Jaar na jaar wordt onze soevereiniteit verder uitgehold, en het resultaat zal een staat zijn die zo ver van de burger staat, dat niets die nieuwe euro-elite nog zal kunnen beïnvloeden. Zodoende: was 1984 een fictiewerk? Of een handleiding? Ik leg de vraag maar even voor.

Is uw interesse gewekt? Sluit u dan vandaag nog aan bij MACRO Trends, dan krijgt u er 3 maanden gratis bij.

 

200_button_3_maanden_gratis_pd.jpg
 

Niet tevreden, geld terug

Ik mag u vandaag een mooie aanbieding doen, maar ik ga nog een stap verder…

Als het abonnement u niet bevalt, krijgt u het niet verbruikte deel van uw abonnement terug. Een berichtje naar onze klantenservice is voldoende om uw abonnement te stoppen. U kunt het abonnement te allen tijde opzeggen. Wij hanteren geen opzegtermijn.
    

600_button_abonneer_hier_pd.jpg
   

Met vriendelijke groet,

Brecht Arnaert
MACRO Trends