Het ergste wat Europa ooit overkwam

Nieuwsbrief Macrotrends

 

Het ergste wat Europa
ooit overkwam

     

200_brecht_arnaert_foto2.jpg

 
Hendrik VIII is zonder enige twijfel het slechtste wat Engeland en bij uitbreiding Europa ooit is overkomen. Door zijn toedoen, namelijk, zitten we in de miserie waar we vandaag in zitten. Het mag een idioot idee lijken om de causaliteit van de huidige crisis zo ver terug in de tijd te voeren, maar sta mij toe mijn punt te maken, en dan ben ik er vrij zeker van dat u met mij akkoord zal gaan.

We schrijven 1534. Hendrik VIII is getrouwd met Catharina van Aragon, die de dochter was van Isabella van Castilië, volgens mij één van de beste monarchen ooit. Onder invloed van bancaire belangen uit Venetië – die eigenlijk Fenciërs zijn en dus Canaanieten: wie oren heeft, hore – wil Hendrik VIII plots scheiden van haar, wat volgens de officiële Roomse leer niet kan en niet mag. Maar Henrikje zet door, en van de weeromstuit wordt de Anglicaanse Kerk gesticht.

Met godsdienst heeft dit niets te maken. Waar het hem in wezen over ging, was het ontketenen van een oorlog tegen de Rooms-Katholieke Kerk. Die verbood het heffen van intrest, dit in navolging van Thomas Van Aquino. Rente, in die tijd, stond synoniem voor woeker. Het was absoluut verboden, en de enige manier waarop banken in die tijd winst maakten, was zoals het inderdaad hoort: via het heffen van discount, niet van intrest.

Waarover gaat het dan wel? Simpel: over het uitschakelen van die rem op ongebreidelde woeker. In 1535 namelijk, een jaar later, laat Hendrik VIII de zogenaamde “Dissolution Act” stemmen, waarbij de Katholieke kloosters onteigend worden. Gedaan met de onafhankelijke positie van de geestelijke macht. Tot dan toe, namelijk, was de grond in Engeland netjes verdeeld over de drie machten die er in een vrije samenleving écht toe doen: één derde was voor de Spirituele Macht (de Kerk), één derde voor de Materiële Macht (de Kroon) en één derde voor de Commerciële Macht (het Kapitaal).

Tot 1535 werd de nu ongebreidelde macht van het kapitaal m.a.w op een natuurlijke wijze beperkt door Kerk en Kroon. Door die Dissolution Act, echter, werd het deel van de Kerk toegevoegd aan de Kroon, waardoor die 2/3e van alle grond ging bezitten. Henry léék dus één van de machtigste monarchen ooit. Maar nu komt de aap uit de mouw: als je aan het parlement de macht laat om de Kerk te onteigenen, waarom zou ze dan niet de macht hebben om de Kroon te onteigenen?

En zo geschiedde. In de voormiddag stemde de lokale maffia (gecontroleerd vanuit Venetië) voor de privatisering van Kroongronden, en in de namiddag gingen diezelfde maffiosi die gaan opkopen voor een prikje. Op 100 jaar tijd geraakte dus alle kapitaal gecentraliseerd in de handen van enkelen, die zich via manipulatie een zitje in het parlement hadden gekocht. Kapitaal werd zelfs zo machtig dat het in 1689 haar eigen Koning importeerde – Willem III uit Nederland. Et voila: vijf jaar later ziet ook the Bank of England het levenslicht.

Ik zeg u: stemmen heeft geen enkele zin. De moderne Trias Politica waarmee wij allen geïndoctrineerd zijn – het idee dat er zogezegd iets zou bestaan als een scheiding der machten, te weten: de uitvoerende, wetgevende en rechterlijke macht – is klinkklare onzin. Er is vandaag maar één macht meer, en dat is de macht van het Kapitaal. Pas als wij onze loyauteit aan de Kerk hernieuwen, kan er uit die gemeenschap van gelovigen een Koning opstaan die ons op een dag terug naar vrijheid leidt. Tot die dag blijf ik 120 000% a-politiek. 

Is uw interesse gewekt? Sluit u dan vandaag nog aan bij MACRO Trends, dan krijgt u er 3 maanden gratis bij.
  

200_button_3_maanden_gratis_pd.jpg
 

Niet tevreden, geld terug

Ik mag u vandaag een mooie aanbieding doen, maar ik ga nog een stap verder…

Als het abonnement u niet bevalt, krijgt u het niet verbruikte deel van uw abonnement terug. Een berichtje naar onze klantenservice is voldoende om uw abonnement te stoppen. U kunt het abonnement te allen tijde opzeggen. Wij hanteren geen opzegtermijn.
    

600_button_abonneer_hier_pd.jpg
   

Met vriendelijke groet,

Brecht Arnaert
MACRO Trends