Meer schuld, minder groei, minder inflatie…

Nieuwsbrief Macrotrends

  

Meer schuld,
minder groei,
minder inflatie…

     

 
200_mt_diederik_schmull.jpgDe excessieve wereldschuld als percentage van de economie, die helemaal uit de hand is gelopen door de pandemie, zal een zware wissel trekken op de toe-komstige economische groei. Schuld is immers het naar voren halen van consumptie in de toekomst. Bovendien is er steeds meer "onproductieve schuld" nodig voor dezelfde groei. Onproductieve schuld levert niet genoeg op om de kosten van die schuld en de terugbetaling daarvan te kunnen betalen.

De huidige wereldrecessie lijkt veel scherper en langduriger te worden dan enig andere recessie in de laatste 150 jaar, en daarna staat structurele economische stagnatie de wereld te wachten. Na deze onzekerheid zal de mens voorzichtiger zijn dan ooit, mede door het ene faillissement na het andere en de hardnekkig hoge werkloosheid. Consumptieve bestedingen, die 70% van een gemiddelde Westerse maatschappij bepalen, zullen gedurende geruime tijd teleurstellend blijven, terwijl besparingen structureel zullen blijven toenemen.

Daardoor zal de omloopsnelheid van het geld, wat de voorwaarde is voor echte consumentenprijsinflatie, blijven dalen. Geld wordt een koude aardappel, geen hete! Inflatie is, in tegenstelling tot de algemene mening, net als normale positieve rente gedoemd om heel lang, met tussentijdse onderbrekingen, heel laag te blijven vanwege gigantische, wereldwijde overcapaciteit. Tegelijkertijd is er sprake van een onthutsende inkrimping van de wereldhandel, wat in de afgelopen decennia net de motor was van economische groei. Die inkrimping lijkt het ergst te worden in 75 jaar (cf. OECD): invoerbeperkingen nemen hals over kop toe en de wereld zal lijden onder dit terugdringen van de vrijhandel.

Dat is de dringende boodschap van de obligatiemarkt, de belangrijkste markt ter wereld en aanzienlijk groter dan de markt van aandelen, grondstoffen en onroerend goed. Ondanks de kolossale reddingsmaatregelen, waaronder de reusachtige uitgifte van nieuwe obligaties, daalden de obligatierendementen met een dienovereenkomstige waardestijging. Er was sinds de Corona-crisis juist een ware stormloop van "het Grote Geld" op solide obligaties als 'veilige haven', zelfs na de recente 40-jarige hausse. Een eye-opener!

De obligatiemarkt is, historisch gezien, de beste voorspeller van de toekomst. Welnu, die toekomst ziet er voorlopig zeer somber uit. Want anders zouden obligatierendementen zijn gestegen, met een dienovereenkomstige waarde-daling, en zouden obligaties op weg zijn om 'vodjes papier' te worden. Het tegendeel voltrekt zich, en dit zien we bevestigd in de recente hernieuwde instorting van de grondstoffenprijzen, die in de afgelopen 12 jaar al met gemiddeld 70% zijn teruggelopen (cf. CRB Commodity Index). Het wordt een tijd van nog meer schuld, nog minder groei, en nog minder inflatie!

 
Diederik Schmull

  
PS. Heeft u ook genoeg van het fake news en de bakken propaganda die we dagelijks over ons heen krijgen? Wil u écht geïnformeerd worden? Sluit u dan vandaag nog aan bij MACRO Trends.

 

Of wilt u eerst eens een
proefnummer lezen?

 
Brecht is als monetair expert verbonden aan de Universidad Rey Juan Carlos te Madrid, en sinds november 2013 de hoofdredacteur van MACRO Trends. Hij zal u bijstaan in het maken van de juiste beleggingskeuzes. Iets wat momenteel niet zo gemakkelijk is. 

Onder zijn leiding is de oorspronkelijke opzet van MACRO Trends verschoven van een blaadje over goud- en goudmijnaandelen, naar een gedegen blad over de gevaren van het monetaire systeem en hoe u zich daarop kunt voorbereiden.   

De komende tijd wordt het grote geld niet verdiend door extra risico te nemen, maar juist door minder risico te nemen 

Dat klinkt interessant, maar het roept misschien wel vragen bij u op. Alle reden om eens een proefnummer te lezen. U kunt het vandaag gratis aanvragen. 

 

De Monetaire MatrixGratis Proefnummer
 
Wie zich vandaag inschrijft op de gratis nieuwsbrief van MACRO Trends, krijgt geheel kosteloos een proefnummer toegestuurd. Ik beloof u dat het u zal ontwaken. Dat klinkt misschien wat beladen, maar er is veel aan de hand momenteel. Het meeste is voor de massa niet zichtbaar. Ik gun u een kijkje achter de schermen.

Scherp uw geest!
 

 

Schrijf u onderstaand in:

 KLIK HIER

 

PS. Alvast bedankt voor het lezen en eventueel doorsturen van deze nieuwsbrief*. 
  

*) Copyright: Alle rechten van deze publicatie liggen bij uitgeverij Capital & Trends. Publicatie door derden van deze nieuwsbrief, of delen daarvan, is toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de uitgever, maar wel met vermelding van de bron: MACRO Trends