Corona: de kroon op het crisis kunstwerk

Nieuwsbrief Macrotrends

  

Corona:
de kroon op het crisis kunstwerk

     

 
600_mt_erik_geenen.jpgIn 2007 begonnen er zich scheuren te vormen in de fata morgana van eeuwige groei door ongelimiteerde schulden. Daar waar een goede fles wijn finaal om zeep geholpen wordt door een druppel azijn, hadden de tovenaars van de financiële wereld een Château Pétrus ontwikkeld die met 20% azijn niks van z’n kwaliteit verloor. Het was de fameuse topper "Château Domme Onnozelaars", beter bekend als CDO.

Aangezien zowat alle bankiers zich hadden laten vangen aan dit wonder-product, dat gigantische kunstmatige winsten genereerde en zodoende de bonussen richting de stratosfeer katapulteerde, balanceerde het internationale financiële systeem eind 2008 op het randje van de afgrond. Doch het onheil werd afgewend door het percentage azijn in de wijn op te trekken van 20 naar 60%. Een probleem van teveel schulden en een te lage rente, om het risico van die schulden te dekken, werd opgelost door veel meer schulden te creëren en de rente richting nul te duwen. Een natte kelder werd drooggemaakt door er massa’s vers water in te pompen, en de kudde geloofde het. De angst voor de realiteit maakte dat zowat iedereen begon te geloven dat de kelder werkelijk drooggemaakt kon worden door er water in te pompen.

Een zeer klein aantal mensen, laat me ze 'MacroTrenders' noemen, voelde echter nattigheid en begon zich voor te bereiden op hetgeen in de sterren geschreven stond; het moment waarop zou blijken dat er gebluft werd. Het lijkt erop dat 'le moment suprême' aanbrak in september 2019, toen de Amerikaanse Centrale Bank opeens vele miljarden in de Repo-markt moest pompen om onevenwichten in het systeem op te vangen. Het was trouwens geen eenmalig moment, het bleef duren, en het begon er steeds meer op te lijken dat het financieel systeem in het eerste kwartaal van dit jaar ging blokkeren. En toen... bracht Corona 'redding'. Wereldwijd werd de economie stilgelegd en zo werd via een omweg hetzelfde bereikt als bij het platleggen van de financiële wereld.

COVID-19 werd het rookgordijn waardoor de problemen in de financiële wereld aan het zicht werden onttrokken. De volgende fase van de crisis, een crisis die onderdrukt werd door de problemen groter te maken, werd onzicht-baar gemaakt. De verantwoordelijken kunnen nu zeggen dat ze twaalf jaar hard gewerkt hadden om ons te redden, en dat we er bijna waren tot Corona alles om zeep hielp. Prachtig gespeeld, en de kudde trapte er met alle poten in!

MacroTrenders weten echter beter. We staan voor de volgende fase van de financiële crisis, een periode waarin de verschrikkelijke gevolgen van de met schulden gefinancierde kunstmatige groei de wereld zoals wij hem gekend hebben dramatisch zal veranderen. Bereid u dus voor op onwaarschijnlijke taferelen, koester uw edelmetaal, en zorg dat u voldoende mondvoorraad in huis hebt om moeilijke tijden ongehavend door te komen.

Erik Geenen

  
PS. Heeft u ook genoeg van het fake news en de bakken propaganda die we dagelijks over ons heen krijgen? Wil u écht geïnformeerd worden? Sluit u dan vandaag nog aan bij MACRO Trends. Klik hier voor meer informatie

 

Of wilt u eerst eens een
proefnummer lezen?
 

 

Schrijf u dan onderstaand in:

 KLIK HIER

 

PS 1. Het aanvragen van een gratis proefnummer is geheel vrijblijvend en verplicht u tot niets.

PS 2. Alvast bedankt voor het lezen en eventueel doorsturen van deze nieuwsbrief naar andere kritische beleggers*. 
  

*) Copyright: Alle rechten van deze publicatie liggen bij uitgeverij Capital & Trends. Publicatie door derden van deze nieuwsbrief, of delen daarvan, is toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de uitgever, maar wel met vermelding van de bron: MACRO Trends