Wat zijn ze allemaal van plan?

  

Geachte heer/mevrouw,

 
Het geld dat we vandaag gebruiken om boodschappen te doen, om financiële transacties te verrichten en een appeltje voor de dorst op te bouwen, is in feite gedekt door schulden.

Je hoort het goed: schulden!

Waar geld voorheen gedekt was door goud, moeten we het nu stellen met de belofte tot terugbetaling van anderen.

En in dit systeem spelen banken eigenlijk de grootste rol. Economen schatten dat 97% van het geld in omloop werd gecreëerd door kredietverstrekking van de bancaire sector.

Dat systeem werkt natuurlijk maar zolang als iedereen goed in staat blijkt om de schulden netjes te blijven aflossen.

In 2008 is echter gebleken dat de wereld het steeds moeilijker heeft om de schulden te blijven financieren waardoor de centrale banken het systeem overeind moesten houden door massa’s en massa’s geld te printen.

Je kan dat een tijdje doen, uit pure noodzaak.

Maar het is een pleister op een houten been. Een tijdelijke aanpak, in afwachting van een duurzame lange termijn oplossing: een reset van het systeem.

En die reset lijkt opeens in een stroomversnelling te komen.

Klaus Schwab van het World Economic Forum kan er niet over zwijgen, en lanceerde 4 maanden na de start van de Coronacrisis zijn boek “The Great Reset” om zijn plannen kracht bij te zetten.

Diezelfde Schwab organiseert ook jaarlijks een vergadering met wereldleiders in Davos en het thema is deze keer: 

 600_bm1.png

  
Het is echt niet alleen vanuit deze hoek dat de reset gepushed wordt. 

Ook het IMF en zelfs ECB- voorzitster Christine Lagarde slaan op deze trom.

En als we politici horen spreken over “het nieuwe normaal” en “de wereld zal nooit meer dezelfde zijn”, dan zeggen ze in feite hetzelfde.

Achter de schermen wordt alles in gereedheid gebracht voor een nieuwe wereldorde en het is maar de vraag of burgers zoals ons daar beter van zullen worden.

Ik ben zeker van niet.

Ik ben bang voor de gevolgen van deze duistere plannen, maar ik weiger om een weerloos slachtoffer te worden. Ik bereid me al een tijdje voor en roep anderen op om mijn voorbeeld te volgen.
 

De eerste stap zet je hier