De Nieuwe Neushoorns

Nieuwsbrief Macrotrends

 

De Nieuwe Neushoorns

Nieuwjaarswens, maar enkel voor wie nog onafhankelijk kan denken

 

 
Wat mij opvalt in het debat over Corona is de verbetenheid. Alsof het hebben van een visie die niet strookt met wat de mainstream-media naar voren brengt meteen iets onburgerlijk zou zijn, ja gevaarlijk zelfs. Kan men dan echt het verschil niet maken tussen het vrijelijk overwegen van een impressie, en het dwingend oproepen tot een actie? Blijkbaar niet.

Het is niet verwonderlijk, als je de mechaniek van de angst snapt. Wie in zijn angst zit, die belandt in een tunnelvisie. Alleen het object van de angst is nog van belang, en de factoren errond, het belang van de context die die angst misschien zou kunnen relativeren, is niet meer van tel. De bron van de angst moet worden uitgeschakeld, en al de rest is irrelevant.   

600_mt63.jpg

Het is daarom van belang om die bron te begrijpen. Kun je die uitschakelen, dan ook de angst. Die bron is onwetendheid. Iets dat je kan beheersen, omdat je weet hoe het zal reageren, daar ben je niet angstig voor. Maar virussen, waar nog zoveel niet over geweten is, en de tegenstrijdige berichten van experten, virologen, politici en media, die doen soms je hoofd op hol slaan.

Eenmaal je in zo'n geestestoestand beland bent, klamp je je angstig vast aan gelijk welke semi-zekerheid die de revue passeert. Het is heel moeilijk om er nog uit te geraken omdat we blijven focussen op de tunnel, en we de berg niet meer zien waar die doorheen loopt: de noodzakelijke context die we nodig hebben om alles in perspectief te kunnen zetten.

Zelf heb ik mij al lang teruggetrokken van de dagelijkse media, die in mijn ogen helemaal ontspoord zijn. Etymologisch betekent het woord media "tussen"; ze zijn letterlijk de drager tussen de plaats waar het nieuws gebeurt en de de plaats waar het nieuws wordt geconsumeerd. Maar de media zijn al lang geen dragers van informatie meer: ze creëren ze. Het zijn creators van percepties.

Zo komt het dat ik de media PRODIA ben gaan noemen: dagelijkse propaganda die de mensen angstig moet maken, zodanig dat ze zich allemaal achter één grote leider gaan scharen. Het is een beproefd concept, en het blijkt nog te werken ook. Gezond denkende mensen blijven verweesd achter en observeren vol ongeloof hoe de samenleving steeds gekker wordt.
    

600_mt64.jpg

  
Toen ik midden oktober bijvoorbeeld mijn 5-delig seminarie inzake gezondheid aankondigde - "Gezondheid, een andere hypothese" - kreeg ik meteen een hele lading bagger over mij heen. Dat gebeurt wel meer (inzake andere thema's) en dat trek ik mij dus doorgaans niet zo hard aan. Maar nu waren de reacties bijzonder hatelijk. 

En weet u wat? Ik snap zelfs dat. Mensen zitten in hun angst, en zien het als gevaarlijk om anderen toe te laten een andere mening te verspreiden, want dat kan de heropleving van de pandemie teweeg brengen. Toch? Zo'n mensen denken: "Die mening bedreigt de gezondheid van iedereen. Wie nu iets anders beweert dan de experten kan enkel "irrationeel" of kwaadaardig zijn."

Algauw wordt de tunnel nog donkerder, en gaan mensen zelfs intentieprocessen maken: "Je wéét dat je de waarheid niet zegt!." "Je probeert hier geld aan te verdienen, je moest je schamen!" "charlatan", "kwakzalver", "schoenmaker blijf bij je leest", "wat weet jij daarvan" "snertvent" en nog veel veel erger. Ik verzamelde in totaal 53 van die hatelijke reacties. Bijvoorbeeld:
   

600_mt65.png

 
En dan vraag ik me af: waar heb ik dat aan verdiend? Heb ik iemand beledigd? Heb ik inderdaad "fake news" verspreid? Of gewoon mijn mening gezegd? Mag dat eigenlijk nog? Het is heus niet de overheid die ons verbiedt om onze mening te zeggen hoor. Nee, het zijn meer en meer de burgers zelf, die, ondertussen bijna panisch van angst, voor politieman gaan spelen.

Steeds meer mensen geraken in een tunnelvisie, en ook zij beginnen dus steeds meer dualistisch te denken (binnen de tunnel - buiten de tunnel). Ook zij willen "het" niet meer weten. Ze geloven blind in allerlei experten en brandmerken iedereen die hun oordeel in twijfel trekt als "irrationeel". En zo wordt de sfeer grimmiger. Ook wie nog niet in angst zat, geraakt nu stilaan geïnfecteerd ermee. O ironie.

Eugène Ionesco beschreef de cyclus angst-onwetendheid-haat perfect in zijn toneelstuk "Les Rhinocéros" uit 1959. Dat gaat over hoe mensen veranderen van rationeel denkende individuen in neushoorns die doordrammen over hun eigen visie, zonder nog langer in te zien dat iedereen een stukje van de waarheid in zich draagt. 
 

600_mt66.jpg

 
Mensen worden onder het mom van de "rationaliteit" steeds onredelijker. Ze willen zélfs niet meer in debat gaan, en finaal gaan ze alle dissidente opinies haten. Als u in neushoorn-modus bent, dan kunt u het onderscheid niet meer maken tussen een mens en een opinie. Je dramt door, en vernietigt alle sociale relaties op uw weg. Het is pas achteraf dat je de ravage ziet.

Ik kan dus enkel maar mijn hoop uiten dat de mensheid niet verder wegzakt in deze collectieve angstpsychose. Persoonlijk denk ik eigenlijk dat dat NIET zal gebeuren. Ik denk dat mensen zo stilaan doorhebben dat het officiële discours wel degelijk in vraag mag worden gesteld. Dat de PCR-test valse positieven geeft, en dat het beleid absurd en contraproductief is. 

Het is dan ook mijn vurigste hoop dat mensen in 2021 een beetje minder tv kijken, hetgeen toch maar paniekzaaierij is, en wat meer zelf op onderzoek uit gaan. En mocht u willen weten waar te beginnen, dan kan een abonnement op MACRO Trends een goed begin zijn. In onze kleine club is niemand bang, omdat we wéten hoe de vork aan de steel zit. 

Wil u dat ook weten? Nou, dan moet u wél bereid zijn om eens een radicaal andere visie te bestuderen, zélfs al gaat u er he-le-maal niet mee akkoord. Met andere woorden: u mag niet in de Neushoorn-modus vervallen. U moet, zoals elk volwassen mens, in staat zijn om het oordeel uit te stellen, en te blijven onderzoeken of er toch misschien geen waarde in zit.

Denkt u dat te kunnen, bekijk dan deze video. Voor mij is die ene lezing van Dr. Markolin het begin geweest van een totaal andere visie op gezondheid - de visie die ik ook in 2021 ga uitdragen naar de leden van MACRO Trends. Want één ding is zeker: de angstzaaierij is nog lang niet gedaan. Onder zo'n omstandigheden dan lid kunnen zijn van een club van rustige mensen, wel, dat is goud waard.150_brecht_arnaert_foto2.jpg

Steeds welkom!

Vrede en alle goeds,

 
Beste groeten,

Brecht.