Waarom virologie geen wetenschap is

Nieuwsbrief Macrotrends

  

Waarom virologie geen wetenschap is

     

 
200_brecht_arnaert_foto2.jpgIsoleren, in de gangbare betekenis van het woord, betekent “afzonderen”, “apart zetten”, “scheiden”. Als ik tien schapen heb, en er zit één zwart schaap tussen, dan kan ik dat dier pas “geïsoleerd” noemen als ik het in een apart hok in de stal gezet heb, gescheiden van de andere, witte schapen.

Niet zo in de virologie. Daar heeft het werkwoord isoleren met de jaren een geheel andere betekenis gekregen. Als bewijs van isolatie wordt niet het apart kunnen zetten van het “virus” gezien, maar het feit dat bij het sterven van een cel partikeltjes uit die cel komen. Naar analogie: niet het kunnen afzonderen van dat zwarte schaap is het bewijs van isolatie maar het feit dat al mijn schapen (én alle andere dieren) de brandende stal ontvluchten. Dat noém ik dan isolatie.

Mij dunkt dat de virologen hier toch wel heel veel dichterlijke vrijheid nemen. Hoe kunnen ze zelfs nog maar gaan beweren dat het verschijnen van partikeltjes bij het afsterven van een cel ook een bewijs is dat die partikeltjes ook de dood van die cel veroorzaakt hebben? Dat is alsof je een brandweerman ervan zou beschuldigen een bib in brand gestoken te hebben, alleen maar omdat je hem ziet buitenrennen met een paar kostbare wiegedrukken. Bewijst dat dat hij de brand veroorzaakte?

Absoluut niet: correlatie is geen causaliteit. Het enige wat die hypothese – want dat is het, tot op vandaag – zou kunnen bewijzen, is het uitvoeren van een infectie-experiment mét controle-experiment. Je neemt twee cellen, en bij de ene voeg je dan dit soort partikeltjes toe, en bij de andere niet. Maar dit kan natuurlijk enkel als je die überhaupt al hebt kunnen isoleren. En dat is dus nog nooit gebeurd. “Ah natuurlijk niet”, zeggen de virologen: “Virussen kunnen zich enkel in een cel repliceren.”

Sta even stil bij deze stelling, in combinatie met de hypothese: omdat virussen zich enkel in een cel kunnen repliceren, kan men ze niet apart kweken, en precies omdat men ze niet apart kan kweken, kan men er eigenlijk ook geen infectie-experimenten mee doen. Sorry, maar dit is geen wetenschap. Dit is een cirkelredenering, verheven tot postulaat. Wie wil bewijzen dat partikeltjes die uit een stervende cel komen die cel ook gedood hebben, moet meer doen dan dit soort retorische trucjes gebruiken.

Voor u mij allerlei “wetenschappelijke” papers gaat sturen die dan wel zéggen dat die experimenten gelukt zijn, maar wijselijk zwijgen over de ontbrekende controle-experimenten – aan de “wetenschappelijke” redacties van die journals: schande – toch nog even dit: wat is de normaalsituatie? Wat is het controle-experiment? Wat is de standaardtoestand die ons toelaat om partikeltjes die nu nog steeds “virussen” worden genoemd, aan te wijzen als dé oorzaak van ziekte? Dit is de hamvraag, niet?

Ik zeg: een levende cel in een gezond lichaam. En hiermee wordt meteen duidelijk hoe ongelofelijk diep de crisis in de medische “wetenschap” eigenlijk is. Aangezien de natuurlijke situatie er één is die je nooit in een labo kunt nabootsen zonder afbreuk te doen aan die normaalsituatie, is de conclusie niet gewoon dat een paar aspecten aan de virologie fout zouden zijn, maar veel fundamenteler: de gehele methodologie van die zogezegde “wetenschap” moet in vraag worden gesteld.

Met andere woorden, heren virologen: pleeg eerst eens wat filosofie, en ga daarna pas mensen bang maken. Niet dat dat nog zal hoeven, want ware kennis bevrijdt. Een inzicht uit de Bijbel nota bene. Johannes 8.32, mocht het u interesseren. Maar dat is slechts voor gelovigen natuurlijk, en jullie zijn wetenschappers, nietwaar?

Uw ketter,

Brecht Arnaert

  
PS. Heeft u ook genoeg van het fake news en de bakken propaganda die we dagelijks over ons heen krijgen? Wil u écht geïnformeerd worden? Sluit u dan vandaag nog aan bij MACRO Trends. Klik hier voor meer informatie

 

Of wilt u eerst eens een
proefnummer lezen?
 

 

Schrijf u dan onderstaand in:

 KLIK HIER

 

PS 1. Het aanvragen van een gratis proefnummer is geheel vrijblijvend en verplicht u tot niets.

PS 2. Alvast bedankt voor het lezen en eventueel doorsturen van deze nieuwsbrief naar andere kritische beleggers*. 
  

*) Copyright: Alle rechten van deze publicatie liggen bij uitgeverij Capital & Trends. Publicatie door derden van deze nieuwsbrief, of delen daarvan, is toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de uitgever, maar wel met vermelding van de bron: MACRO Trends