Luister naar Lanka

Nieuwsbrief Macrotrends

  

Luister naar Lanka

     

 
200_brecht_arnaert_foto2.jpgIn 2011 loofde de Duitse bioloog Dr. Stefan Lanka een prijs van 100.000 EUR uit aan de eerste viroloog die hem het bewijs kon leveren dat het mazelenvirus, waar tegen die tijd al ruim 30.000 papers over geschreven waren, ooit al geïsoleerd zou zijn. Hij vroeg dat bewijs te leveren in één paper, waarin de techniek van isolatie beschreven stond, alsook de finale afmetingen van het virus.

Iedereen dacht dat 'ie gek was. Hoeveel mensen krijgen niet de mazelen? En hoe kon zo'n kierewiet uit Konstanz aan de Bodensee ooit gelijk hebben? Maar Lanka hield voet bij stuk: 100.000 klinkende EUR voor wie hem het bewijs kon leveren. En inderdaad: velen probeerden, maar niemand scheen dé paper te kunnen vinden waarin de isolatie van een simpel "virus" als het mazelenvirus beschreven stond. Tot in 2014. Toen ging een jonge dokter niet akkoord met het oordeel van Dr. Lanka, en trok naar de rechter.

In eerste aanleg gaf de rechter de eiser gelijk: Lanka zou de prijs moeten gaan betalen. Zoals u kunt gaan denken, werd dit breed uitgesmeerd in de pers. Lanka was een fantast, en zijn bewering dat ziekte niet veroorzaakt wordt door materialistische ziekteverwekkers maar door biologische schokken die van een meer psychologische aard zijn - de leer van zijn vriend, wijlen Dr. Hamer - werd bij het grof huisvuil gezet: "de" wetenschap had een overwinning behaald, via het gerecht, op de kwakzalverij.

Maar Lanka liet het hier niet bij. Hij ging in beroep, iets wat absoluut niet moeilijk was, aangezien de rechter in Eerste Aanleg de 6 artikels die als bewijs opgevoerd werden pro het bestaan van het mazelenvirus niet eens behandeld werden. Maar de beroepsrechter deed dat dus wel, en nadat de eiser aan die rechter had moeten toegeven dat hij de papers zélf niet eens gelezen had - stel u voor - verwierp hij het vonnis van de lagere rechtbank, en gaf Lanka gelijk.

De tegenstanders van Lanka argumenteren dat zijn overwinning niets zegt over de grond van de zaak, maar slechts een juridisch-technische overwinning is. Lanka had het bewijs van isolatie in één paper gevraagd, en de specialist die geconsulteerd werd in eerste aanleg, Dr. Andreas Podbielski - een notoir voorstander van de vaccinatie tegen mazelen - had getuigd dat het bewijs voor het virus "over die zes artikelen heen" wel degelijk geleverd was. De Lanka-sceptici stellen het dus voor alsof diens overwinning niet substantieel is.

In deze editie van MT heb ik die zes bewuste artikels stuk voor stuk voor u gefileerd, en de conclusie is overduidelijk: in géén van die artikels, noch apart, noch in hun geheel, is het bewijs van isolatie inderdaad geleverd. Sterker nog: het tweede artikel spreekt het eerste tegen, en het vijfde artikel toont aan dat het opstellen van het "genoom" van dit "virus" een consensusproces was. Vandaar dat er 30.000 artikels nodig zijn: geleuter. Consensus is een politieke categorie (subsidies, anyone?), geen wetenschappelijke.

Dit is een bom. Dit is het einde van de virologie. Want als men zelfs het mazelenvirus nog niet heeft kunnen isoleren, hoe zou men dat dan met het Coronavirus hebben kunnen doen? De talloze "wetenschappelijke" papers mogen dat dan wel bewéren, maar bewering is geen bewijs. Bewijs heb je slechts als je ook controle-experimenten uitvoert die kunnen uitsluiten dat de sterfte van een cel niet aan een andere oorzaak dan het vermeende virus ligt. Wil u geloven dat zélfs in Enders' paper géén controle-experimenten te vinden zijn?

Maar dat is buiten Dr. Lanka gerekend: die controle-experimenten heeft hij gewoonweg zelf gedaan. En wat blijkt? Niet enkel sterven cellen in een petrischaaltje na een paar dagen sowieso - dus zelfs zonder infectie door een "virus" - maar daarna is het zelfs mogelijk om uit al het RNA-materiaal dat bij het afsterven van die cel tevoorschijn komt het "genoom" van het "virus" samen te stellen! Of hoe wij gegijzeld worden door één van de grootste wetenschappelijke illusies sinds de platte aarde. "De" wetenschap? Mijn voeten.

Macht, subsidies en geleuter. En af en toe een moedig man.

Brecht Arnaert

  
PS. Heeft u ook genoeg van het fake news en de bakken propaganda die we dagelijks over ons heen krijgen? Wil u écht geïnformeerd worden? Sluit u dan vandaag nog aan bij MACRO Trends. Klik hier voor meer informatie

 

Of wilt u eerst eens een
proefnummer lezen?
 

 

Schrijf u dan onderstaand in:

 KLIK HIER

 

PS 1. Het aanvragen van een gratis proefnummer is geheel vrijblijvend en verplicht u tot niets.

PS 2. Alvast bedankt voor het lezen en eventueel doorsturen van deze nieuwsbrief naar andere kritische beleggers*. 
  

*) Copyright: Alle rechten van deze publicatie liggen bij uitgeverij Capital & Trends. Publicatie door derden van deze nieuwsbrief, of delen daarvan, is toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de uitgever, maar wel met vermelding van de bron: MACRO Trends