De kunst om niet in dualiteit te gaan

  

VALSE DUALITEITEN

  

Geachte heer/mevrouw,

 
Wat je merkt aan het Corona-debat is dat iedereen de overkant onredelijk vindt. De vaxxers vinden het onredelijk dat anderen zich niet laten vaccineren, en de anti-vaxxers dat de vaxxers "zo dom zijn" om dat wel te doen. Wat mij fascineert is dat de argumenten die beide kanten aandragen "toch maar logisch" zijn, alsof logica hier zelfs nog maar van tel is. Ziet men dan echt niet in dat het hier gaat over psycho-logica: de angst die men ofwel voor besmetting voelt, ofwel voor het verlies van vrijheid? Wat men vervolgens doet is deze angst rationaliseren in een goed klinkend discours, maar dat neemt de essentie niet weg.

Met logica, namelijk, kun je alles bewijzen. Het is als een plank die je op een steunpunt legt. Het maakt niet uit wat dat steunpunt (de premisse) is: als het logische discours dat je opgebouwd hebt maar lang en sterk genoeg is, dan kun je met die plank gelijk welk object op de plaats van uw wensen krijgen. Je moet gewoon het moreel gewicht van de autoriteit die je hebt (of veinst) op het juiste punt leggen, en duwen maar. Dat je premisse misschien onrealistisch is maakt zelfs niet uit – mensen zullen je volgen omdat ze zien dat tenminste de gevolgen reëel zijn, en zij meestal geen premissen checken. 

600_mt72.jpg

Ik doe dat nu toevallig wel (is mijn aard) maar ook ik heb boter op het hoofd. Ook ik heb mij bezondigd aan het valse dualisme tussen vaxxers en anti-vaxxers, terwijl de overkoepelende categorie die van "mens" is: een vrij hulpeloos wezen dat sinds de moderniteit alleen maar meer gedesoriënteerd is, en zich vastklampt aan het eerste beste dat ook maar enig perspectief of identiteit geeft. "Samen tegen Corona" aan de ene kant, of "Samen tegen de dictatuur" aan de andere kant? Dat zijn gewoon variaties op hetzelfde thema: existentiële angst, verpakt in strijdbaarheid. Wie zijn ware positie kent - die als deel van God - die leeft een stuk meer ingetogen.

De weg vooruit? Het inzicht dat ziekte niet het TEGEN-deel is van een statische toestand die we dan "gezondheid" noemen, maar ONDER-deel van een schokverwerkingsproces dat finaal niet enkel de mens tot gezondheid (dat is: eenheid) zal leiden, maar zelfs het hele universum. Dat universum ontstond namelijk zelf uit een schok: de "The Big Emanation", wat een gebeurtenis is waarbij God (de oneindigheid) in stukken en brokken uit elkaar viel. Sindsdien is God eigenlijk ook ziek (lees: herstellende) en wij zijn de bacteriën die moeten helpen bij dat herstel. Door betekenis te weven voor een ander, niet door hem of haar te bevechten.

Mijn tip, voor wie voelt dat hij in dualiteit aan het verzinken is: zie alle ziekte-symptomen van de samenleving (bijvoorbeeld het ontstoken sociaal weefsel) als de herstel-signalen van een conflict dat eigenlijk al achter de rug is: niemand gelooft namelijk nog dat dit beleid enkel zou gaan over het zorgen voor onze gezondheid. Het is voor de meesten ondertussen glashelder dat het hier minstens evenzeer gaat over het uitbreiden van de macht en de controle van een reeds zeer machtig globaal technocratisch systeem, en het zwakker maken van de bevolking.  

600_mt69.png

Beide vaxxers en antivaxxers, bijvoorbeeld, kunnen het erover eens zijn dat er bijna géén aandacht is besteed aan het versterken van de reeds bestaande gezondheid. Dat is namelijk niet in het belang van wie ons wil overheersen. Stel u maar eens voor dat mensen zouden weten dat het lichaam een emanatie van de geest is, dat alle ziektes dus geestelijk zijn, en dat bijna alle lichamelijke symptomen (op een heel kleine, herkenbare minderheid na) eigenlijk tekenen van herstel? Hoe veel minder angst zou er dan niet zijn? Hoe veel minder macht zou de farmaceutische industrie dan niet hebben? Ik stel de vraag maar: durft men eigenlijk nog dromen van een wereld waarin ieder mens terug biologisch soeverein is?

Dus, lieve mensen, stop met elkaar in de haren te zitten. Wil u het vaccin nemen, neem het dan. U zal volgens de eigenste theorie waar u in gelooft, beschermd zijn tegen de mensen die zich niet laten vaccineren. Wil u het vaccin niet nemen, neem het dan niet. U zal volgens de eigenste theorie waar u in gelooft, ten minste niet ingespoten worden met stoffen die u mogelijks verzwakken. Maar voor de lieve vrede: laat elkaar gerust. Ga niet mee in de polarisering die men via de media aan ons wil opdringen. Er zijn geen wappies. Er zijn geen schapen. Er zijn alleen wappieschapen, of nog: mensen.

Mijn boodschap is dus eenvoudig: laten we niet toestaan dat men ons verdeelt in maatschappelijke kampen. Dat speelt enkel in het voordeel van datgene wat onze samenleving werkelijk bedreigt: niet een virus dat zelfs de zwaksten met wat goede zorgen voor 99% overleven, maar het laakbare gedrag van de parasieten die ons aan het uitzuigen zijn: de centrale bankiers, met hun gratis gedrukt geld, die onze koopkracht uithollen, en die daarmee bovendien dat soort bedrijven in leven houden die ons liefst ook gewoon als consumenten-slaven zouden zien. Want hoeveel krijgt u nog op uw bankrekening? 0,1%? Nul procent?

Dáár gaat het over.

Laat u niet misleiden.

U voelt toch dat dit niet klopt?

600_mt70.jpg

Ik weiger dus nog langer in dualiteit te gaan. Zelfs het "kwade" heeft zijn functie. Zolang de existentiële angst van mensen verdreven kon worden met sociaal vertier, moest niemand zich afvragen wat we hier op aarde doen. Tijdens de lockdown zaten mensen noodgedwongen thuis en velen zijn toen op onderzoek uitgegaan. Zijn we hier voor ons plezier? Of om de herstelpijnen van God mee te dragen? Die mensen waren zonder lockdown misschien wel nooit wakker geworden. Zo komt het dat zélfs het slechte onderdeel is van het Goede - een proces van herstel, zoals ik hierboven al betoogde.

Ik kan u één ding verzekeren: het moment dat u ontdekt dat het lichaam eigenlijk volstrekt Zelf-helend is (de leer van Dr. Hamer), dan geloof je geen moment meer in dualiteit. Je weet dat het in de natuur wel voorkomt, maar ook dat het kan overstegen worden door de geest. Want finaal is het dat - de overstijging van alle materie door de geest, richting totale Eenheid - waar heel het universum naar op weg is. Punt omega. En wij gaan dan een beetje dualistisch doen? Neen, dat spelletje spelen we niet meer mee. 150_brecht_arnaert_foto2.jpg

Brecht Arnaert

PS: In deze video leg ik mijn visie uit op onze taak als mens. En dat is niet andere mensen bekampen (zelfs de elite niet) maar creatief meewerken aan de wedersamenstelling van God door betekenis te creëeren voor anderen op economisch, sociaal, moreel, cultureel en religieus vlak.

 

600_mt71.png

https://www.youtube.com/watch?v=DU7WF4Xqchg 

Wil u meer vernemen over hoe Brecht Arnaert deze filosofie toepast op zijn beleggingen, en daarmee goede resultaten boekt, abonneer u dan vandaag nog.

Het aanbod is als volgt: als u zich abonneert vóór zondag 25 juli, dan geven we u drie maanden gratis. Klik hieronder op de rode button om van deze aanbieding gebruik te maken.