De hink-stap-sprong

Nieuwsbrief Macrotrends

  

De hink-stap-sprong

     

 
200_mt_diederik_schmull.jpgKlaar voor de start van de hink-stap-sprong? Hink-stap-springen is een technisch heel moeilijk onderdeel van de atletiek. De verhouding van hink, stap, en sprong bepaalt de snelheid van de atleet. Knie- en enkelgewrichten krijgen het soms hard te verduren. Bovendien moet men allereerst landen met dezelfde voet waarmee men afgezet heeft. Omdat er drie keer afgezet wordt, moet men de verhouding van hink, stap, en sprong tijdens de totaalafstand op de juiste wijze inschatten, anders volgt er snelheidsverlies. 

Sinds de Grote Financiële Crisis van 2008 is de geldhoeveelheid ("kapitaal") in de wereld, dankzij het Hink-Stap-Sprongbeleid van de 'geniale' Centrale Banken, helemaal ontploft, waardoor financiële activa tienmaal zoveel waard geworden zijn dan de wereldwijde productie van goederen en diensten ("global output"). Een overvloed aan geld! Natuurlijk loopt activa-inflatie overal de spuigaten uit en is elke verhouding tot de werkelijke, fundamentele waarde daarvan zoekgeraakt. Is dat echt wel vol te houden?

Als de obligatiemarkt, de slimme markt, in waarde stijgt (lagere rendementen leiden tot hogere waarderingen), dan voorspelt dat meestal niet veel goeds. Als de toekomst zo rooskleurig zou zijn, dan staan economische groei en hogere inflatie voor de deur en daalt de waardering van de obligatiemarkt met een rendements-stijging ("steeper yield curve"). De signalen van alle andere markten blijken, historisch gezien, steeds weer onbetrouwbaar. De markten van aandelen, grond-stoffen en onroerend goed, bleven meestal net zolang stijgen tot hun uiteindelijke instorting, om welke reden dan ook. Die markten zien niets aankomen.

Centrale Banken hebben met hun uiterst soepel monetair beleid natuurlijk ook, aan de marge, invloed gehad op de daling van obligatierendementen (onofficiële "yield curve control"). Hun kwantitatieve verruiming (QE) verruilde immers relatief illiquide obligaties tegen echt geld ('geld uit het niets'), wat meteen werd belegd in riskantere activa zoals aandelen, onroerend goed, grondstoffen en crypto. Deze "asset swap" zorgde voor een bubbel in alles, oftewel het bewust beoogde vermogenseffect ("everything bubble"). Iedereen voelt zich (even) rijk!

Geloof het of niet, maar dit Hink-Stap-Sprongbeleid is niet eeuwig. Centrale Banken trekken altijd, om welke reden dan ook, vroeg of laat, aan de teugels. Zodra er maar even sprake zou zijn van een 'normaler' monetair beleid, dan wordt dat een koude douche voor riskantere activa. Kwaliteitsobligaties, met een vaste afloopdatum en een vaste coupon, zoals solide staatsleningen, worden nochtans gezien als de minst aantrekkelijke belegging in de komende 10 jaar...

De grote verrassing wordt dat deze juist als winnaars uit de bus zullen komen, in tegenstelling tot de algemene mening. Net zoals in Japan in de laatste 30 jaar. De lange Japanse staatslening (JGB) bleek het beter gedaan te hebben dan welke andere beleggingsklasse ook. Daar zorgden de autoriteiten wel voor!

 
Diederik Schmull

  
PS. Heeft u ook genoeg van het fake news en de bakken propaganda die we dagelijks over ons heen krijgen? Wil u écht geïnformeerd worden? Sluit u dan vandaag nog aan bij MACRO Trends. Klik hier voor meer informatie

 

Of wilt u eerst eens een
proefnummer lezen?
 

 

Schrijf u dan onderstaand in:

 KLIK HIER

 

PS 1. Het aanvragen van een gratis proefnummer is geheel vrijblijvend en verplicht u tot niets.

PS 2. Alvast bedankt voor het lezen en eventueel doorsturen van deze nieuwsbrief naar andere kritische beleggers*. 
  

*) Copyright: Alle rechten van deze publicatie liggen bij uitgeverij Capital & Trends. Publicatie door derden van deze nieuwsbrief, of delen daarvan, is toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de uitgever, maar wel met vermelding van de bron: MACRO Trends