Pas op voor beleggingsfondsen van de bank

  

Geachte heer/mevrouw,

 
De rentevoeten zitten sterk in de lift. We hebben het dan natuurlijk over de langetermijnrente op overheidsobligaties.

Hoe langer de looptijd (duration of rentegevoeligheid), hoe meer obligaties lijden onder de rentestijging.

Kijk bijvoorbeeld eens hoe het de Oostenrijkse langlopende obligatie is vergaan?
  

600_mt51.jpg

  
Die koers is gewoonweg gehalveerd!

Terwijl alles met een lange duration kopen in 2021 nog een ‘winning trade was’, is dat nu helemaal anders.

Portefeuilles worden in sneltreintempo aangepast.

We zouden de 60/40 fondsen die in België en Nederland worden verkocht, niet de kost willen geven.

Deze portefeuilles steunen op het feit dat obligaties en aandelen in een andere richting evolueren.

Obligaties fungeerden van oudsher als stootkussen wanneer het de verkeerde kant uitging met aandelenbeleggingen.

Ze konden die verliezen opvangen.

Die vlieger gaat dus niet meer op: zowel aandelen als obligaties krijgen klappen.

Wat dit doet met de prestaties van deze ‘gemengde’, ‘flexibele’ of ‘gebalanceerde’ bankfondsen, kan u zelf wel vermoeden.

Volg dan liever Brecht van MACRO Trends.

Hij zit al jaren in de goede richting en kan dat ook staven met zijn performance.

Geen platgetreden paden bij Brecht, maar wel:

  • Unieke visies op macro-economie en markten
  • Heel vroege beleggingen in revolutionaire beleggingen
  • De beste cryptomunten
  • Top goud- en zilvermijnen

Zie voor uzelf wat Brecht voor u en uw portefeuille kan betekenen.

Naast beleggingen met honderden procenten winst, vindt u er ook inzichten in maatschappelijke thema’s die uniek zijn voor de Lage Landen.

Ja, ik teken hier risicoloos in op MACRO Trends.