Een laatste spurt richting hoger, alvorens alles crasht

Nieuwsbrief Macrotrends

  

Het belang van
Ludwig von Mises

     

 
200_brecht_arnaert_foto2.jpgIn het 2e kwartaal van dit jaar is het netto financiële vermogen van de Belgen gezakt met 53 miljard EUR. Dat zegt op zich niets, maar wel als je het vergelijkt met het Bruto Nationaal Product van 2021, dat om en bij de 500 miljard EUR bedroeg. Nemen we aan dat dit in Q1 en Q2 van dit jaar al wat gezakt was, dan is het veilig te zeggen dat nu om en bij de 12,5% van dat BNP weg is.

Hoef ik u te vertellen dat dit gigantisch is? Als er een achtste van je economische productiviteit weg is op een kwartaal, dan heb je maar vier kwartalen nodig om die productiviteit te halveren, en acht kwartalen, of twee jaar, om ze helemaal tot stilstand te laten komen. Dit is de economische ramp die we bij MACRO Trends al jaren zagen aankomen, en die nu werkelijkheid wordt. Gelukkig hebben wij ons al jaren voorbereid op wat komen moet.

En wat komen moet is heel onzeker. Je zou bijvoorbeeld verwachten dat als de economie in puin ligt, de beurzen ook in puin moeten liggen. Tenslotte worden op de beurzen geen aandelen verhandeld - dat is slechts de materialisatie van een financiële perceptie - maar winstverwachtingen: de prijs van een aandeel komt neer op hoeveel keer men er de jaarwinst voor wil neertellen. En dus lijkt de logica te zeggen: verkopen die handel, want de jaarwinsten gaan uitblijven.

En toch, er bestaat een financieel fenomeen dat Ludwig von Mises omschreef als de "crack-up boom": een laatste spurt richting hoger, alvorens alles crasht. Dat komt omdat in het proces van liquidatie van kapitaal - het failliet gaan van bedrijven - er heel wat geld in de markt komt dat geen bestemming heeft. En precies omdat de economische omstandigheden er niet naar zijn om meteen iets nieuws te beginnen - niemand heeft geld - belegt men het liever.

Dit veroorzaakt de contradictorische situatie dat de koersen stijgen, zélfs bij een reële economie die totaal in de prak ligt. Sterker nog: omdát de reële economie totaal in de prak ligt, wensen mensen er net niet in te investeren, en zoeken ze hun toevlucht in de virtuele economie van de financiële wereld. Het woord virtueel, overigens, hoeft niets slechts te betekenen. Het is gewoon een ander woord voor "abstract": de financiële economie is de abstracte economie.

Maar met abstracties moet je oppassen: heb je ze correct geïdentificeerd, dan kan de winst heel groot zijn, omdat hun validiteit ver draagt. Positioneer je kapitaal goed, en je kan massale winsten maken. Zien waar de economie in haar geheel naar toegaat, echter, is meer een kunst dan een wetenschap. Het vraagt de integratie van al je kennis over politiek, psychologie, cultuur, en zelfs religie. Het is slechts weinigen gegeven om te zien wat in de komende tien jaar gebeurt.

Ziedaar dus het dilemma: beleg je in die abstracte, virtuele economie, uit vrees dat je in de concrete, reële economie geen winst meer kan halen? Of doe je net het omgekeerde, en zet je jouw kapitaal in in je buurt? Ik zeg dat de toekomst in de buurt ligt, in private aandelen weg van de beurs, maar nu nog niet. Eerst moet de concrete, reële economie nog veel verder "detoxen", alvorens zaken daar écht koopwaardig worden. En ondertussen houden we financieel koers. En voorts blijf ik van mening: Pecunia Centralis Delenda Est.

  

Beste groeten,
Brecht Arnaert

  
PS. Heeft u ook genoeg van het fake news en de bakken propaganda die we dagelijks over ons heen krijgen? Wil u écht geïnformeerd worden? Sluit u dan vandaag nog aan bij MACRO Trends. Klik hier voor meer informatie

 

Of wilt u eerst eens een
proefnummer lezen?
 

 

Schrijf u dan onderstaand in:

 KLIK HIER

 

PS 1. Het aanvragen van een gratis proefnummer is geheel vrijblijvend en verplicht u tot niets.

PS 2. Alvast bedankt voor het lezen en eventueel doorsturen van deze nieuwsbrief naar andere kritische beleggers*. 
  

*) Copyright: Alle rechten van deze publicatie liggen bij uitgeverij Capital & Trends. Publicatie door derden van deze nieuwsbrief, of delen daarvan, is toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de uitgever, maar wel met vermelding van de bron: MACRO Trends