Crypto-currency en belasting-aangifte

 

NEDERLAND:

Een virtueel betaalmiddel, zoals de bitcoin of Monero, wordt in de fiscale wetgeving in beginsel beschouwd als vermogen uit sparen en beleggen (Box 3). Dit betekent dat bezitters van cryptocurrency de waarde in Euro’s per 1 januari 2017 dienen aan te geven in de aangifte inkomstenbelasting 2017.

Zoals aangegeven, worden cryptocurrency in principe belast in Box 3. Dit is anders wanneer de activiteiten kwalificeren als een bron van inkomen. Hiervan is sprake bij deelname aan het economisch verkeer, waarbij voordeel wordt beoogd en deze redelijkerwijs te verwachten is. De behaalde rendementen zijn dan belast in Box 1 als winst uit onderneming, dan wel resultaat uit overige werkzaamheden.

Het bezit van cryptomunten dient hoe dan ook aangegeven te worden in de belastingaangifte. Hetzij in Box 3, hetzij in Box 1. De fiscale kwalificatie hangt af van de vraag of sprake is van een bron van inkomen.