Nieuwsbrief Macrotrends

  

Teken aan de wand

     

 
200_mt_diederik_schmull.jpgDe huidige economische crisis staat pas in de kinderschoenen. Bovendien heeft het Coronavirus nog vrij spel, ook al heeft de gedwongen wereldwijde quarantaine wat tijd gewonnen. Een pandemie gaat niet zomaar voorbij. Iedereen wenst natuurlijk vurig dat er spoedig een V-herstel volgt, maar de kans op een L-herstel wordt steeds groter. Men moet rekening houden met een lastige, slepende recessie, wat voor velen een traumatische ervaring zou kunnen worden.

Centrale Banken en overheden moesten de gigantische economische vraaguitval wel proberen op te vangen. Maar de extreme monetaire en fiscale maatregelen, die zeker niet eindeloos kunnen worden volgehouden, zullen de structurele economische stagnatie in de komende jaren niet kunnen voorkomen. 

Luister naar wat de markt ons probeert te vertellen. Vooral naar de obligatie-markt, die veel groter en betrouwbaarder is dan die van grondstoffen en aandelen. Obligaties hebben een vaste coupon en afloopdatum, wat bij andere markten ontbreekt. Daarom worden kwaliteitsobligaties door het echte slimme, Grote Geld beschouwd als een 'veilige haven', ongeacht de economische omstandigheden. Men kan rekenen op de uitbetaling van 100% van de hoofd-som en een jaarlijkse coupon, tenzij de debiteur in staat van faillissement geraakt. Zolang men een obligatie maar vasthoudt tot de afloopdatum, kan men de tussentijdse fluctuaties daarvan negeren, wat niet geldt voor andere activa.

De recente boodschap van obligaties en met name van Amerikaanse staats-obligaties, de Treasuries, de belangrijkste markt van vastrentende waarden ter wereld, na al die extreme monetaire en fiscale maatregelen, was opzienbarend positief. De obligatierendementen daalden, met een dienovereenkomstige waardestijging, wat ons probeert duidelijk te maken dat economische groei en inflatie voorlopig helemaal niet in het vooruitzicht liggen. 

Er was ook sprake van enig, liquiditeitsgedreven, koersherstel van de aandelen-beurzen, wat een speculatief antwoord was op de scherpe terugval van afgelopen maart. Dit is een Amerikaanse verkiezingsjaar, waardoor riskante activa tijdelijk omhoog zouden kunnen worden gepompt, ongeacht hun waarderingen.

 
Diederik Schmull
MACRO Trends


Heeft u ook genoeg van het fake news en de bakken propaganda die we dagelijks over ons heen krijgen? Wil u écht geïnformeerd worden? Sluit u dan vandaag nog aan bij MACRO Trends.

 

Of wilt u eerst eens een proefnummer lezen?

 
Brecht is als monetair expert verbonden aan de Universidad Rey Juan Carlos te Madrid, en is sinds november 2013 de hoofdredacteur van MACRO Trends. Hij zal u bijstaan in het maken van de juiste beleggingskeuzes. Iets wat momenteel niet zo gemakkelijk is. 

Onder zijn leiding is de oorspronkelijke opzet van MACRO Trends verschoven van een blaadje over goud- en goudmijnaandelen, naar een gedegen blad over de gevaren van het monetaire systeem en hoe u zich daarop kunt voorbereiden.   

De komende tijd wordt het grote geld niet verdiend door extra risico te nemen, maar juist door minder risico te nemen 

Dat klinkt interessant, maar het roept misschien wel vragen bij u op. Alle reden om eens een proefnummer te lezen. U kunt het vandaag gratis aanvragen. 

 

De Monetaire MatrixGratis Proefnummer
 
Wie zich vandaag inschrijft op de gratis nieuwsbrief van MACRO Trends, krijgt geheel kosteloos een proefnummer toegestuurd. Ik beloof u dat het u zal ontwaken. Dat klinkt misschien wat beladen, maar er is veel aan de hand momenteel. Het meeste is voor de massa niet zichtbaar. Ik gun u een kijkje achter de schermen.

Scherp uw geest!
 

 

Schrijf u onderstaand in:

 KLIK HIER

 

PS. Alvast bedankt voor het lezen en eventueel doorsturen van deze nieuwsbrief*. 

 

Volg MACRO Trends nu ook op Twitter


Evoluties op financiële markten gaan vliegensvlug, en dus moet ook MACRO Trends zich aanpassen aan deze nieuwe trend. Sinds een paar weken vindt u ons dan ook op Twitter terug: 
 

600_mt104.png

 
Dit account wordt onderhouden door onze abonnee Guido Clicque, die uit alle internationale blogs de beste artikels deelt, en dagelijks in de weer is om de rest van onze beleggers-gemeenschap op de hoogte te houden. 
 

Volg ons hier: https://twitter.com/TrendsMacro

 

*) Copyright: Alle rechten van deze publicatie liggen bij uitgeverij Capital & Trends. Publicatie door derden van deze nieuwsbrief, of delen daarvan, is toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de uitgever, maar wel met vermelding van de bron: MACRO Trends